Kinderen op zoek naar diertjes bij de sloot

Melden en meedoen

Uw wijkplatform

In onze gemeente is er een dekkend netwerk van 16 wijkplatforms. De wijkplatforms zijn een aanspreekpunt voor hun eigen wijk. In een wijkplatform werken bewoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.

Overzicht van de wijken