Uw wijkplatform

In onze gemeente is een dekkend netwerk van 16 wijkplatforms. De wijkplatforms zijn een aanspreekpunt voor hun eigen wijk. In een wijkplatform werken bewoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.

Overzicht van de wijken