Vrijwilligerswerk

Ongeveer 40% van alle Barnevelders  doet vrijwilligerswerk. Voor een sportclub, als buddy voor een zieke of als klaar-over om kinderen veilig over te laten steken. Wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Neem dan contact op met Welzijn Barneveld.

Vrijwilliger bij Welzijn Barneveld

  • Help een inburgeraar om de Nederlandse taal te leren spreken en te begrijpen. Wordt zijn/haar taalmaatje! Lees meer en meld u aan voor het Taalmaatjesproject.
  • Word een duo-maatje van een inburgeraar en help de weg te vinden in onze samenleving. Leer hem/haar meer over de Nederlandse cultuur en gewoontes. En help daarnaast zijn/haar taalvaardigheid te verbeteren. Lees meer over het Duoproject.
  • Kom naar een ontmoetingsplek voor alle anderstaligen. Oefen de Nederlandse taal met ze, op een informele manier. Elke dinsdagavond is er een TaalcafĂ©