Over de site en Privacyverklaring

Dit is de officiële website van de gemeente Barneveld. De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Op de pagina's van Barneveld.nl staan ook links naar andere instellingen en organisaties. De gemeente Barneveld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Heeft u suggesties voor verbeteringen? Opmerkingen? Ziet u informatie die niet correct is? Wij waarderen uw reactie. U krijgt van ons een reactie en laten u weten wat we doen met uw suggesties.

Opmerking/reactie website doorgeven

Verwerkingsverantwoordelijke

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de gemeente Barneveld. Heeft u vragen, verzoeken of klachten over privacy? Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via privacy@barneveld.nl of 14 0342. Hebt u een datalek gevonden? Meld het dan meteen via de pagina Datalek melden.

Het verwerken van persoonsgegevens

Om ons werk goed te doen, is het voor de gemeente Barneveld vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken van inwoners en anderen. De gemeente verwerkt alleen persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan. In ons Register van verwerkingen vindt u per onderdeel de volgende informatie:

 • De gegevens die wij verwerken;
 • Met wie we deze gegevens delen;
 • Hoe lang wij de gegevens bewaren.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan partijen buiten Europa

De privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming) schrijft voor dat we niet zomaar persoonsgegevens door mogen geven aan partijen buiten Europa. De gemeente Barneveld verwerkt alleen persoonsgegevens binnen Europa.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Barneveld maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Bij besluiten is altijd een medewerker van de gemeente betrokken.

Rechten van betrokkenen

U heeft rechten die ervoor zorgen dat u grip kunt houden op uw persoonsgegevens. Hieronder volgt per recht een korte toelichting:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om in te zien welke persoonlijke informatie de gemeente van u heeft vastgelegd. U kunt hiervoor een verzoek indienen op de pagina Persoonsgegevens inzien.
 • Recht op rectificatie of aanvulling
  Als uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om dit te laten herstellen of aan te laten vullen. Zie voor meer informatie de pagina Onjuiste persoonsgegevens aanpassen.
 • Recht op verwijdering
  In sommige gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen op de pagina Persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit
  Dit recht betekent dat u een verzoek kunt indienen bij de gemeente Barneveld om uw gegevens over te laten dragen aan een andere partij. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u een e-mail naar privacy@barneveld.nl.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft in sommige gevallen het recht om minder gegevens te laten verwerken door de gemeente Barneveld. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u een e-mail naar privacy@barneveld.nl.
 • Recht om bezwaar te maken
  U heeft in specifieke gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u van dit recht gebruik wilt maken, stuurt u een e-mail naar privacy@barneveld.nl.
 • Recht op informatie
  U heeft het recht om juist en volledig te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens die de gemeente Barneveld van u verwerkt. Via deze webpagina biedt de gemeente u een volledig overzicht aan van alle informatie.

Klacht indienen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig genoeg wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht bij de gemeente Barneveld indienen. Zie voor meer informatie hierover de pagina Klacht over behandeling door gemeente en privacy.

Komt u er vervolgens samen met de gemeente niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan. Ook kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe de gemeente Barneveld omgaat met persoonsgegevens? Bekijk dan de pagina Privacy.

Informatie die op de website heeft gestaan, maar inmiddels is verwijderd, kunt u vinden via ons webarchief. Formulieren werken niet vanuit het webarchief.

Zoeken in het webarchief kan op 2 manieren:

 • via de kalender in de grijze balk links
 • via de zoekfunctie in de grijze balk kunt u zoeken op een trefwoord. U krijgt dan een overzicht van de pagina’s waarop dat trefwoord heeft gestaan. Achter ieder zoekresultaat staat een klein kalendertje. Wanneer u daarop klikt, ziet u op welke dag deze pagina op de website is geplaatst en eventueel is gewijzigd

Wij maken gebruik van cookies voor 3 doelen: 

 1. Om een formulier goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw gegevens te onthouden die u op een formulier heeft ingevuld.
 2. Om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Wij maken gebruik van Site Improve.
 3. Om de voorleesfunctie Readspeaker te laten werken. Cookies worden opgeslagen zodra u deze functie gebruikt.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het adres van uw internetprovider.
 • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox).
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek.
 • Welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Barneveld een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Als u geen cookies accepteert, kunt u bepaalde producten niet via onze website betalen.

De illustratieve iconen op deze website zijn gemaakt door OpenGemeenten. Deze iconenset is vrij te gebruiken en valt onder de CC BY-SA 4.0-licentie.