Datalek melden

  • Er is een datalek als u via de gemeente persoonsgegevens ziet die niet voor u zijn bestemd.
  • Of als u merkt dat anderen toegang kunnen krijgen tot uw vertrouwelijke gegevens.
  • Meld een datalek altijd bij de gemeente.
  • U kunt een datalek anoniem melden.
Datalek melden

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over iemand gaan of naar deze persoon te herleiden zijn. Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en privacygevoelig.

Persoonsgegevens die de gemeente gebruikt zijn beveiligd. Alleen personen die met deze gegevens werken kunnen erbij. Ook de persoon over wie de gegevens gaan, kan ze inzien.  

Datalek

Bij een datalek komen persoonsgegevens terecht bij iemand die geen toegang mag hebben tot deze gegevens. Als de gemeente een datalek heeft ontdekt, is zij verplicht een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De gemeente vindt het belangrijk dat alle persoonsgegevens goed beveiligd zijn. De gemeente gebruikt moderne technieken en past haar beveiliging steeds aan om hackers buiten de deur te houden. Gegevens van inwoners en bedrijven mogen niet in verkeerde handen komen. 

Ziet u iets in de beveiliging wat beter kan? Denkt u dat u een zwakke plek in de (digitale) diensten van de gemeente heeft ontdekt? Meld dit dan. De gemeente wil graag samenwerken om dit soort situaties zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie te delen.