Klacht over behandeling door gemeente en privacy

  • U vindt dat u niet goed bent behandeld door een medewerker, het college van burgemeester en wethouders of gemeenteraad of
  • u mist informatie die is beloofd of
  • u heeft een klacht over privacy.
  • Het heeft de voorkeur dat u ons belt over uw klacht, bel 14 0342.
  • We gaan dan in gesprek over uw klacht en hopen er samen uit te komen.
  • U kunt uw klacht ook digitaal indienen. Eventueel kunt u ook een brief schrijven.
Klacht indienen

Als wij een klacht van u ontvangen, proberen wij u altijd telefonisch te spreken. We luisteren dan naar uw klacht en bespreken deze. Als u dat wilt, nodigen we u daarna uit voor een gesprek in het gemeentehuis. De persoon waarover de klacht gaat en een leidinggevende zijn dan meestal bij het gesprek aanwezig.

Als u dan nog niet tevreden bent, dan wordt het traject voortgezet en ontvangt u een brief van het college. Hierin staat de reactie op uw klacht.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u uw klacht herhalen bij de Nationale Ombudsman.

Stuur een brief met uw klacht aan: 

College van burgemeester en wethouders
Afdeling Bestuur & Dienstverlening
Postbus 63
3770 AB Barneveld

Vermeld daarbij de datum, uw naam, het adres, uw klacht en het tijdstip van het gedrag waarover u een klacht indient.

Wij nemen niet alle klachten in behandeling. Dat geldt voor:

  • Herhaalde klachten.
  • Klachten over gedragingen van langer dan één jaar geleden.
  • Klachten over gedragingen waartegen bezwaar en/of beroep open staat of heeft gestaan.
  • Anoniem ingediende klachten.