Verloren of gevonden voorwerpen

  • Bent u iets verloren? Zoek dan op www.iLost.nl.
  • Als uw voorwerp er niet staat, meldt u dit op iLost. Deze melding is ook het bewijs voor uw verzekering.
  • Heeft u iets gevonden? Bewaar het thuis of geef dit dan af bij de receptie van het gemeentehuis.
  • Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen moet u afgeven bij de gemeente.
  • Als u een gevonden voorwerp thuis bewaart, meldt u dit op iLost.
Voorwerp zoeken iLost Voorwerp gevonden iLost