Verloren of gevonden voorwerpen

 • Bent u iets verloren? Zoek dan op www.iLost.nl.
 • Als uw voorwerp er niet staat, meldt u dit op iLost. Deze melding is ook het bewijs voor uw verzekering.
 • Heeft u iets gevonden? Bewaar het thuis of geef dit dan af bij de receptie van het gemeentehuis.
 • Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen moet u afgeven bij de gemeente.
 • Als u een gevonden voorwerp thuis bewaart, meldt u dit op iLost.
Voorwerp zoeken iLost Voorwerp gevonden iLost

 • Als u fiets gestolen is, doet u aangifte bij de politie.
 • Fout gestalde fietsen bij het station Barneveld centraal worden in het stationsgebouw gezet.
 • Een fiets die te lang verkeerd of onbeheerd staat, wordt naar het fietsdepot gebracht.
 • U betaalt € 15,- bij het ophalen. Neem uw fietssleutel en identiteitsbewijs mee.
 • Vindt verwijderde fietsen via www.ilost.nl.

 • Meld zo snel mogelijk het voorwerp aan.
 • Als beheerder van een gevonden voorwerp moet u er goed voor zorgen.
 • U krijgt bericht als de eigenaar zich meldt.
 • Meer over rechten en plichten op www.ilost.nl.

 • Als u het voorwerp thuis bewaart en hebt gemeld op iLost en de (geschatte) waarde is minder dan € 450, wordt u na drie maanden eigenaar.
 • Is de waarde meer dan € 450, dan wordt u na 1 jaar eigenaar.
 • Dit geldt uiteraard alleen als niemand zich in de tussentijd meldt.
 • Paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen moet u bij de gemeente inleveren.