Planschade tegemoetkoming aanvragen

  • U heeft schade als gevolg van een aanpassing van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld als er een woonbestemming komt op een stuk grasland en uw huis hierdoor minder waard wordt.
  • U vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is.
  • U krijgt hiervoor geen andere tegemoetkoming of schadevergoeding.
  • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of als de schade niet anderszins verzekerd is.
  • De procedure duurt meestal 1 tot 1,5 jaar.
  • U kunt de planschade tegemoetkoming aanvragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is.

Kosten

  • Aanvragen van een tegemoetkoming voor planschade kost € 300,- (artikel 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening).
  • Als u een planschade tegemoetkoming krijgt, wordt dit bedrag teruggestort.
Tegemoetkoming aanvragen (DigiD) Tegemoetkoming aanvragen (eHerkenning)