Bezwaar maken tegen een besluit

 • U heeft een gemeentelijk besluit ontvangen.
 • U bent het er niet mee eens of heeft vragen.
 • Neem dan contact op met de behandelend medewerker of bel 14 0342.
 • We beantwoorden uw vragen en kunnen het besluit toelichten.
 • Als u het daarna nog niet eens bent met het besluit, kunt u een bezwaar indienen.
 • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit.
 • Let op! Bezwaar tegen een belastingaanslag regelt u in het belastingloket.
Inloggen met DigiD Bezwaar indienen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bezwaar indienen

 • Het bezwaar dat u maakt heet officieel: een bezwaarschrift.
 • Uw bezwaarschrift moet aan wettelijke eisen voldoen. En u moet het op tijd indienen. Degene die uw bezwaarschrift behandelt neemt vervolgens contact met u op.
 • Uw bezwaarschrift kunnen we informeel en formeel afhandelen.
 • Informeel: we praten met u om samen tot een oplossing te komen. Meestal ontvangt u een beslissing binnen 6 weken na de bezwaartermijn.
 • Formeel: er komt een hoorzitting. Deze is met u, een adviescommissie en iemand van de afdeling waar uw bezwaar over gaat.
 • Na de hoorzitting krijgt de gemeente een advies.
 • Meestal ontvangt u een beslissing binnen 12 weken na de bezwaartermijn.

Als uw bezwaar is afgewezen, kunt u een beroepsprocedure starten bij de rechtbank. U betaalt kosten voor het behandelen van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Als u een advocaat of mediator inschakelt, komen deze kosten er nog bij.

Procedures via de rechtbank. Zie: www.rechtspraak.nl

Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter. Dit kan alleen als u de uitkomst in de lopende procedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisende situatie. U vraagt deze voorziening aan bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een aparte procedure, naast de lopende bezwaar- of beroepsprocedure.

U kunt uw bezwaar intrekken als u dat wilt. Dat kan via Mijn Barneveld. Daar vindt u de behandelaar van uw bezwaar. Stuur uw behandelaar een bericht om uw bezwaar in te trekken. 

U kunt hulp krijgen bij het maken van bezwaar als het gemeentelijk besluit gaat over sociale wet- en regelgeving. Neem daarvoor contact op met het Sociaal Juridisch Steunpunt. Voor overige besluiten kunt u contact opnemen met een advocaat, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een rechtswinkel.