Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  • U heeft een aanslag ontvangen en u bent het niet eens met de aanslag of WOZ-waarde.
  • Bel 14 0342 of mail naar belastingen@barneveld.nl.
  • Wij lichten uw aanslag of WOZ-waarde toe.
  • Als u na onze uitleg het nog niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van de aanslag.
  • U maakt bezwaar via het online belastingloket met DigiD.

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel of mail ons! Dit is gemakkelijk en gratis! Wij luisteren naar uw redenen waarom het volgens u niet klopt. Als u gelijkt heeft, verlagen we de WOZ-waarde.

Pas op voor 'gratis' hulp van bureaus

Er zijn bureaus die aanbieden om voor u gratis bezwaar te maken. Deze bureaus verdienen er geld aan wanneer de gemeente een vergoeding aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. 
Dit is al snel €750,- aan belastinggeld wat de gemeente het bureau moet betalen. Dat geld kunnen we dan niet uitgeven aan andere zaken zoals bijvoorbeeld het onderhoud van wegen en plantsoenen.

U kunt altijd schriftelijk bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van de aanslag.

Bezwaar indienen via belastingloket

Na ontvangst van uw bezwaar krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer u een uitspraak op uw bezwaar kunt verwachten.

Wanneer uw bezwaar is afgewezen, kunt u een beroepsprocedure starten via de rechtbank. U betaalt kosten voor het behandelen van uw zaak door de rechter: de griffierechten. De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.