Discriminatie of pesten melden

Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want meteen melden helpt!

Meldpunt Discriminatie en Pesten

  • U kunt bij de Balie Sociale Ondersteuning melding maken als u gediscrimineerd of gepest wordt.
  • De gemeente meldt de klacht samen met u bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten.
  • Het Meldpunt Discriminatie en Pesten bespreekt mogelijke vervolgstappen met u.
  • U kunt ook rechtstreeks melden bij Meldpunt Discriminatie en Pesten.
Naar Meldpunt Discriminatie en Pesten

Voor jongeren: melden via What's Up

WhatsUp is een meldlijn voor jongeren. Via Whatsapp of sms kun je situaties van pesten of discriminatie melden en hulp vragen om wat jou overkomen is. Ook krijg je advies als je getuige bent van discriminatie. Het is mogelijk om anoniem te melden: je gegevens worden dan niet geregistreerd.

Naar WhatsUp meldlijn