Discriminatie melden

  • Als u gediscrimineerd wordt, kunt u dat melden.
  • Bij de Balie Sociale Ondersteuning kunt u melding maken van discriminatie.
  • Maak dan een afspraak via 14 0342
  • De gemeente meldt de klacht samen met u bij Vizier.
  • Vizier bespreekt mogelijke vervolgstappen met u.
  • U kunt ook rechtstreeks een melding doen bij Vizier via discriminatieoost.nl, of 085 0734600
Meld discriminatie