Discriminatie melden

  • Als u gediscrimineerd wordt of getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dat melden.
  • U kunt een melding doen op de website van Vizier. Hulp van Vizier is gratis. 
  • Vizier bespreekt mogelijke vervolgstappen met u.
  • U kunt ook een melding doen aan de Balie Sociale Ondersteuning, in het gemeentehuis. Bel dan voor een afspraak naar de gemeente.
Doe een melding bij Vizier

U kunt bij Vizier terecht voor:

  • Het melden van discriminatie.
  • Advies over hoe u met discriminatie om kunt gaan.
  • Informatie over wat u tegen discriminatie kunt doen.
  • Bemiddeling tussen u en degene die u discrimineert.
  • Hulp bij het opstarten van een klachtenprocedure.
  • Hulp bij aangifte doen bij de politie.

Naar de website van Vizieroost.nl

Meld discriminatie