Discriminatie melden

  • Als u gediscrimineerd wordt, kunt u dat melden.
  • U kunt bij de Balie Sociale Ondersteuning melding maken als u wordt gediscrimineerd.
  • Maak dan een afspraak. Bel T 140342.
  • De gemeente meldt de klacht samen met u bij Vizier.
  • Vizier bespreekt mogelijke vervolgstappen met u.
  • U kunt ook rechtstreeks melden bij Vizier.
Meld discriminatie