Discriminatie melden

  • Als u gediscrimineerd wordt of getuige bent geweest van discriminatie, kunt u dat melden.
  • U kunt online een melding doen op de website Discriminatie.nl 
  • U kunt ook een melding doen aan de balie. U belt dan voor een afspraak 14 0342.
Meld discriminatie