Discriminatie of pesten melden

Voelt u zich gediscrimineerd of gepest? Omdat u te oud bent? Er anders uitziet? Een handicap heeft? Houd het dan niet stil, maar laat u horen. Want meteen melden helpt!

Meldpunt Discriminatie en Pesten

  • U kunt bij de Balie Sociale Ondersteuning melding maken als u gediscrimineerd of gepest wordt.
  • De gemeente meldt de klacht samen met u bij het Meldpunt Discriminatie en Pesten.
  • Het Meldpunt Discriminatie en Pesten bespreekt mogelijke vervolgstappen met u.
  • U kunt ook rechtstreeks melden bij Meldpunt Discriminatie en Pesten.
Naar Meldpunt Discriminatie en Pesten