Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  • U heeft een aanslag ontvangen en u bent het niet eens met de aanslag of WOZ-waarde.
  • Bel met T 14 0342 of mail naar belastingen@barneveld.nl.
  • Wij lichten uw aanslag of WOZ-waarde toe.
  • Als u na onze uitleg het nog niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Dit moet binnen 6 weken na verzenddatum van de aanslag.
  • U maakt bezwaar via het online belastingloket met DigiD.
Bezwaar indienen via belastingloket