Aansprakelijk stellen gemeente

 • U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade. 
 • U bewijst dat de schade komt omdat de gemeente iets heeft gedaan of juist niet.
 • Schade ontstaat bijvoorbeeld door gaten in de openbare weg of voertuigen van de gemeente.
 • Mogelijk krijgt u (een deel van) de schade vergoed.
 • Bij schade door wijzigingen van ruimtelijke of bestemmingsplannen volgt u het stappenplan Planschade.
Schadeclaim indienen

 • Meestal neemt de gemeente uw melding zelf in behandeling.
 • De gemeente stuurt de claim door naar de verzekering of degene die verantwoordelijk is voor de schade-afhandeling:
  • als het een complexe schade is;
  • of wanneer de claim niet thuishoort bij de gemeente.

Schadeclaim indienen

 • U stuurt uw claim naar de gemeente.
 • Dit kan via info@barneveld.nl of per brief.
 • U kunt dit zelf doen of een adviseur vragen dit voor u te doen.
 • Als u tegen schade verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij kunnen uw claim namens u afhandelen met de gemeente.

Zet in uw claim in ieder geval de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
 • Omschrijving van de gebeurtenis (met exacte plaats, datum en tijd).
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
 • Welke schade u hebt geleden.
 • Het schadebedrag.
 • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.

Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Bewijs van de opgelopen schade.
 • Kopie van facturen, of een prijsopgave.
 • Foto's, bewijsstukken of andere documenten die belangrijk zijn voor de schade.
 • Eventueel een getuigenverklaring of het proces verbaal van de politie.