Aansprakelijk stellen gemeente

  • U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade. 
  • U bewijst dat de schade komt omdat de gemeente iets heeft gedaan of juist niet.
  • Schade ontstaat bijvoorbeeld door gaten in de openbare weg of voertuigen van de gemeente.
  • Mogelijk krijgt u (een deel van) de schade vergoed.
  • Bij schade door wijzigingen van ruimtelijke of bestemmingsplannen volgt u het stappenplan Planschade.
Schadeclaim indienen

Schadeclaim indienen

  • U stuurt uw claim naar de gemeente.
  • Dit kan via info@barneveld.nl of per brief.
  • U kunt dit zelf doen of een adviseur vragen dit voor u te doen.
  • Als u tegen schade verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij kunnen uw claim namens u afhandelen met de gemeente.

Zet in uw claim in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
  • Omschrijving van de gebeurtenis (met exacte plaats, datum en tijd).
  • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.
  • Welke schade u hebt geleden.
  • Het schadebedrag.
  • Namen van specialisten die uw schade hebben bekeken.

Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

  • Bewijs van de opgelopen schade.
  • Kopie van facturen, of een prijsopgave.
  • Foto's, bewijsstukken of andere documenten die belangrijk zijn voor de schade.
  • Eventueel een getuigenverklaring of het proces verbaal van de politie.