Huiselijk geweld melden

  • Wanneer u hulp nodig heeft omdat u te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Of wanneer u vermoedt dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Bel Veilig Thuis.
  • Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Bel.­ Ook als u twijfelt. 0800 2000. Gratis en 24 uur per dag.
  • Chat via de website van Veilig Thuis anoniem met een medewerker tussen 9:00 en 17:00 uur. 
Bel. Ook als u twijfelt Naar de website van Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Veilig Thuis geeft advies over wat u zelf kunt doen als u denkt dat iemand te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
  • Veilig Thuis onderzoekt wat er aan de hand is.
  • Veilig Thuis organiseert de juiste hulp.
Naar de website Veilig Thuis

Gemeente Barneveld heeft aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij bieden bijvoorbeeld trainingen en ondersteuning aan om huiselijk geweld te voorkomen. Maar ook om dit te signaleren en bespreekbaar te maken. Werknemers van maatschappelijke organisaties binnen de gemeente kunnen kosteloos de training volgen tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast stimuleren wij het gebruik van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze Meldcode helpt professionals te reageren bij signalen van geweld, mishandeling en misbruik.

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de gemeente, afdeling Sociaal Domein via 14 0342.