Wateroverlast

Een aantal huishoudens in de gemeente heeft te maken (gehad) met te veel water in de kruipruimte. De oorzaak is een hoge grondwaterstand in combinatie met uitzonderlijke regenval. De gemeente onderzoekt op een aantal locaties of er nog andere oorzaken zijn voor de wateroverlast.

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het water in huis en tuin. Houd daarom het waterpeil in uw kruipruimte in de gaten. Hieronder vindt u meer antwoorden op vragen die te maken hebben met de hoge grondwaterstand.

Vragen en antwoorden

Wat is de oorzaak van de hoge grondwaterstand?

Het waterschap Vallei en Veluwe meldt dat de grondwaterstand op dit moment in ons gebied hoog is. De hoge grondwaterstand vooral komt door de hoeveelheid regen die de afgelopen maanden is gevallen in ons gebied. De herfst van 2023 was de een na natste sinds de neerslagtellingen zijn gestart.

Actuele informatie over de grondwaterstand vindt u op de website van het waterschap Vallei en Veluwe.

Wat is de functie van een wadi?

Een wadi is een groene greppel die helpt tegen wateroverlast en droogte. Een wadi vangt regenwater op en de wadibodem zuivert het, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Onder sommige wadi’s ligt drainage. Deze zorgt voor de afvoer van te veel water naar een sloot of beek. Als er geen water in de wadi staat, dan functioneert de wadi dus goed. Regenwater zakt gemiddeld genomen binnen 24 tot 48 uur weg in de bodem. Voor een goede werking van de wadi is het wel belangrijk de wadi’s vrij zijn van materialen en dat er geen andere vloeistoffen in worden geloosd.

Wat moet ik doen bij wateroverlast in en rondom mijn woning?

Het komt helaas voor dat op sommige plekken in ons gebied de hoge grondwaterstand overlast geeft in en rondom een woning. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van het water in huis en tuin. Ook het waterdicht maken van de woning (lees: kelders) is iets wat de woningeigenaar zelf moet doen. De gemeente kan in sommige gevallen helpen bij wateroverlast in de wijk. Wanneer er wateroverlast vanuit nabijgelegen beken en sloten is dan helpt het waterschap.

Is het normaal dat er water in de kruipruimte van mijn woning staat?

Water in de kruipruimte van een woning komt vaak voor, zeker in de winterperiode. Meestal is dat geen probleem. Als er te veel water in de kruipruimte staat, kan dit wel een probleem worden.

Hoe hoog mag het waterpeil maximaal zijn in mijn kruipruimte?

De afstand tussen het waterpeil en het plafond van de kruipruimte moet minimaal 10 centimeter zijn. Houd zelf uw waterpeil in de gaten.

Hoe voorkom ik dat het water in mijn kruipruimte te hoog komt?

Om het waterpeil te verlagen kunt u een dompelpomp aanschaffen. Eventueel samen met uw buren. Laat u bij de aanschaf goed adviseren en lees de instructies voor gebruik. Krijgt u het waterpeil niet naar beneden en ontstaat daardoor een acuut veiligheidsrisico: bel 112.

Wat moet ik doen als het water bijna tegen de bovenkant van de kruipruimte komt?

Bij spoed belt u de brandweer via 112. 

Wat moet ik doen als ik schade heb door wateroverlast?

Neem contact op met uw verzekering als u schade heeft door wateroverlast.

Ik heb een andere vraag over de wateroverlast. Bij wie kan ik terecht?

U kunt online uw vraag aan de gemeente stellen. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.