Verstopping riool

  • Heeft u problemen met de waterafvoer door een verstopping van het riool op gemeentelijk terrein? Bel dan het storingsnummer van de gemeente. 
  • U kijkt in de ontstoppingsput om te zien waar de verstopping zit. Als u niet weet waar deze zit, belt u het storingsnummer.
  • Geef nooit de opdracht aan een bedrijf om een gemeenteriool te ontstoppen of de verstopping te zoeken. Want dan is de rekening ook voor u.
  • Is het riool op uw terrein verstopt? Dan hoeft u de gemeente niet te bellen.
  • Is het gemeenteriool (een kolk) verstopt en blijft er water op straat staan? Doe dan een melding openbare ruimte
  • Storingsnummers, ook buiten kantoortijd:

Waar zit de verstopping?

Om het probleem op te lossen is het belangrijk dat u weet waar de verstopping zit. U kijkt daarvoor in de ontstoppingsput. Deze put vindt u meestal in de buurt van uw perceelgrens. Meestal moet u graven om bij de put te komen.

Kunt u de ontstoppingsput niet vinden? Bel het storingsnummer van de gemeente om te vragen waar de put zit. Dit kan ook buiten kantoortijden. Schakelt u een bedrijf in om te achterhalen waar de ontstoppingsput of de verstopping zit? Dan zijn de kosten ook voor u.

Ontstoppingsput droog

Als er geen water in de ontstoppingsput staat, zit de verstopping op eigen terrein. Verhelp de verstopping dan zelf door een installateur of loodgieter in te schakelen. De kosten hiervoor betaalt u zelf. Let op: schakelt u zelf een bedrijf in voor een rioolverstopping op gemeentegrond? Dan zijn de kosten voor uw rekening.

Water in ontstoppingstuk

Staat er water in de ontstoppingsput? Dan zit de verstopping op gemeentegrond. In dat geval zorgt de gemeente meestal kosteloos voor een oplossing. Neem dus altijd contact op met de gemeente bij een verstopping op gemeentegrond. Gebruik hiervoor een speciaal telefoonnummer:
0342 - 49 55 12.

Drukriool (buiten bebouwde kom)

Is een drukriolering verstopt? Of brandt de rode lamp op het pompkastje? Dan belt u het storingsnummer van de gemeente voor drukriolering: 
0342 420 159.

U kunt hier een bericht inspreken. Spreek duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in. De gemeente probeert een verstopping binnen 24 uur te verhelpen.

Huurder van een woning

Bent u huurder van een woning en heeft u last van een verstopt riool? Neem dan contact op met uw verhuurder of met de Woningstichting Barneveld.