Adviesraad Sociaal Domein

  • De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan.
  • Zij geeft het college gevraagd en ongevraagd advies over jeugdzorg, werk en inkomen en maatschappelijke ondersteuning.
  • De ASD wordt hierin ondersteund door klankbordgroepen en/of door informele netwerken.
  • De ASD bestaat uit betrokken Barneveldse burgers.