Wijkplatforms

In onze gemeente is een dekkend netwerk van 16 wijkplatforms. De wijkplatforms zijn een aanspreekpunt voor hun eigen wijk. In een wijkplatform werken bewoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.
Het wijkplatform pakt signalen uit de wijk op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang op. In overleg met betrokkenen probeert het platform een oplossing te vinden.