Wijkplatforms

In onze gemeente is een netwerk van 16 wijkplatforms. De wijkplatforms zijn een aanspreekpunt voor hun eigen wijk. In een wijkplatform werken bewoners samen met gemeente, politie, Welzijn Barneveld en de Woningstichting.
Het wijkplatform pakt signalen op uit de wijk over veiligheid, leefbaarheid en sociale samenhang. In overleg met betrokkenen zoekt het platform naar een oplossing.