Mantelzorg

  • U geeft mantelzorg als u voor iemand in uw omgeving zorgt of iemand hulp geeft.
  • Bijvoorbeeld in uw gezin, familie of bij buren.
  • Mantelzorg gaat verder dan alleen zorgen voor elkaar.
  • Mantelzorg is onbetaald.
  • Als mantelzorger kunt u mantelzorgwaardering aanvragen en ondersteuning krijgen.

  • Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers in de vorm van waardebonnen.
  • U kunt uzelf aanmelden voor deze waardering als u mantelzorger bent.
  • De persoon aan wie u mantelzorg geeft moet in de gemeente Barneveld wonen.
  • Welzijn Barneveld regelt de uitvoering van de mantelzorgwaardering.
Naar website Welzijn Barneveld

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, kunnen ze overbelast raken. Ze lopen daardoor de kans om zelf ziek te worden. Ze moeten dan stoppen met werken of verliezen hun sociale contacten. 

Welzijn Barneveld helpt mantelzorgers graag verder. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan respijtzorg, dienstenbonnen en hulp bij het invullen van formulieren. Ook voor jonge mantelzorgers zijn er activiteiten.

Naar Welzijn Barneveld