Mantelzorg

  • U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt die langdurig ziek of handicapt is. Bijvoorbeeld in uw gezin, familie of bij buren.
  • Mantelzorg gaat verder dan alleen zorgen voor elkaar.
  • Mantelzorg is onbetaald.
  • Als mantelzorger kunt u mantelzorgwaardering aanvragen en ondersteuning krijgen.
  • Zorgt u met 2 of meer mantelzorgers voor langdurig ziek of gehandicapt gezinslid? Dan kunt u gezinswaardering aanvragen. 

  • Mantelzorgwaardering is een jaarlijkse waardering voor mantelzorgers in de vorm van waardebonnen.
  • U kunt uzelf aanmelden voor deze waardering als u mantelzorger bent.
  • De persoon aan wie u mantelzorg geeft moet in de gemeente Barneveld wonen.
  • Als u met 2 of meer (jonge) mantelzorgers voor 1 ziek gezinslid zorgt, kunt u gezinswaardering aanvragen. 
  • Welzijn Barneveld regelt de uitvoering van de mantelzorgwaardering.
Vraag mantelzorgwaardering aan

Mantelzorgers kunnen ondersteuning krijgen. Als mantelzorgers langere tijd zorg verlenen, kan dat te zwaar voor hen worden. Ze lopen daardoor de kans om zelf ziek te worden. Ze moeten dan stoppen met werken of verliezen hun sociale contacten. 

Welzijn Barneveld helpt mantelzorgers graag verder. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Denk aan respijtzorg, dienstenbonnen en hulp bij het invullen van formulieren. Ook voor jonge mantelzorgers zijn er activiteiten.

Ondersteuning via Welzijn Barneveld