Verstopping riool

  • Als het riool op gemeentelijk terrein verstopt is, neemt u contact op met de gemeente. 
  • Gebruik hiervoor een speciaal telefoonnummer.
  • Geef nooit de opdracht aan een bedrijf om een gemeenteriool te ontstoppen. Want dan is de rekening ook voor u.
  • Zit het riool op uw terrein verstopt? Dan hoeft u de gemeente niet te bellen.
  • Storingsnummer voor een verstopping op gemeentegrond: 0342-49 55 12.
  • Storingsnummer van de gemeente voor drukriolering: 0342 420 159.
  • U kunt dit nummer ook buiten kantoortijden bellen.

Waar zit de verstopping?

Om het probleem op te lossen is het belangrijk dat u weet waar de verstopping zit. U kijkt daarvoor in de ontstoppingsput. Deze put vindt u meestal in de buurt van uw perceelgrens. Meestal moet u graven om bij de put te komen.

Kunt u de ontstoppingsput niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente om te vragen waar de put zit. 

Rioolbuis droog

Als de rioolbuis in de ontstoppingsput droog is, zit de verstopping op eigen terrein. Verhelp de verstopping dan zelf door een installateur of loodgieter in te schakelen. De kosten hiervoor betaalt u zelf. Let op: schakelt u zelf een bedrijf in voor een rioolverstopping op gemeentegrond? Dan zijn de kosten voor uw rekening.

Volle rioolbuis

Staat de rioolbuis in de ontstoppingsput vol met water? Dan zit de verstopping op gemeentegrond. In dat geval zorgt de gemeente meestal kosteloos voor een oplossing. Neem dus altijd contact op met de gemeente bij een verstopping op gemeentegrond. Gebruik hiervoor een speciaal telefoonnummer:
0342-49 55 12.

Drukriool (buiten bebouwde kom)

Is een drukriolering verstopt? Of brandt de rode lamp op het pompkastje? Dan belt u het storingsnummer van de gemeente voor drukriolering: 
0342 420 159.

U kunt hier een bericht inspreken. Spreek duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in. De gemeente probeert een verstopping binnen 24 uur te verhelpen.

Huurder van een woning

Bent u huurder van een woning en heeft u last van een verstopt riool? Neem dan contact op met uw verhuurder of met de Woningstichting Barneveld.