Melden dat iets kapot of vies is

  • Als er iets vies of kapot is in uw omgeving doet u een melding openbare ruimte.
  • Een melding doet u bijvoorbeeld bij een kapotte straatverlichting of losse stoeptegels.
  • Ook bij overlast van bijvoorbeeld hondenpoep, jeugd of verkeer kunt u een melding doen.
  • De gemeente gaat met uw melding aan de slag.
  • Als u dat wilt, laten wij u weten wat wij met uw melding gedaan hebben.
Doe een Melding

Ziet u eikenprocessierupsen? Ga dan naar de pagina Eikenprocessierups en spinselmot om te kijken wat u kunt doen.

Eikenprocessierups en spinselmot

De Japanse duizendknoop is een sterk woekerende exotische plant. Ze veroorzaakt schade aan kabels en leidingen, wegen, funderingen en gebouwen. Ziet u Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? Doe een Melding openbare ruimte. Kies bij het invullen voor de hoofdcategorie 'Groen' en  subcategorie 'Japanse duizendknoop'.

Heeft u Japanse duizendknoop bij u eigen huis of op eigen terrein? Knip de plant dan af tot de grond en doe hem bij het restafval.

De reuzenberenklauw kan veel overlast geven. Bijvoorbeeld brandwonden of irritaties. 

Ziet u reuzenberenklauw in de openbare ruimte? Doe een Melding openbare ruimte. Kies bij het invullen voor de categorie 'Groen' en  subcategorie 'Reuzenberenklauw'.

Een bijenzwerm is niet gevaarlijk. Als bijen zwermen, zijn ze op zoek naar een nieuw plek om te leven. Tussendoor stoppen ze bijvoorbeeld bij een boomtak, hekje of dakrand. Daar blijven ze dan een paar uur tot soms een paar dagen hangen. Alle bijen samen vormen dan een grote klont of tros.

Imkers kunnen bijen helpen bij het vinden van een passend onderkomen. Ziet u een bijenzwerm? Meld deze zwerm dan bij de coördinator zwermen. De coördinator regelt dan samen met een imker dat de bijen een nieuw thuis krijgen. De contactgegevens van de coordinator voor Barneveld en omstreken vindt u op de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Waterdieren (dood of gewond)

  • Zoals een eend, vis of reiger.
  • In het water: melden bij het Waterschap Eem & Vallei via (055) 527 2272 of via meldpuntwater.nl
  • Anders melden bij Dierenambulance Putten-Barneveld: 24 uur per dag bereikbaar via 06 - 204 010 60.

Groot wild en dode dassen (beschermd)

  • Groot wild zoals herten en reeën en dode dassen omdat deze beschermd zijn.
  • Melden bij de politiemeldkamer via 0900 - 8844.

Gezelschapsdieren (dood of gewond) en overige dieren (dood of gewond)

Dode dieren die u bedrijfsmatig houdt (zoals (pluim)vee)

Ga naar de pagina Verstopping riool om te lezen wat u kunt doen.

Verstopping riool

We beseffen vaak niet dat een heerlijk knappend houtvuur kan leiden tot overlast. Het gaat dan vaak om de geur en om roetneerslag. Mensen in de omgeving kunnen die gevolgen als hinderlijk ervaren. De rook die vrijkomt bij houtstook kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld aan de ogen en longen. Zeker voor longpatiënten is een houtvuurtje schadelijk en kan directe ademnood veroorzaken.

Wat zijn de regels?

Nederland kent geen specifieke landelijke regels voor houtstook. Ook bestaan er nauwelijks technische eisen voor stookinstallaties. Doordat algemeen aanvaarde meetmethoden ontbreken, is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van overlast. En dat maakt het weer lastig om in te grijpen. Bovendien is overlast sterk afhankelijk van het weer en de situatie.

Wat kunt u doen als u last hebt van houtstook in uw omgeving?

Ga altijd eerst in gesprek met degene die het houtvuurtje stookt. Meestal is men zich totaal niet bewust van het veroorzaken van overlast. Zo’n gesprek kan zo maar voldoende zijn om te overlast te beëindigen. Eventueel kunt u uw buren wijzen op de stooktips van de Rijksoverheid.

Wat kunt u verwachten van de gemeente?

Helaas kunnen wij in de meeste gevallen niets voor u betekenen bij overlast door houtrook. Door het ontbreken van heldere richtlijnen en meetmethoden is overlast namelijk vrijwel niet aantoonbaar. En als het niet aantoonbaar is, kunnen wij ook niet ingrijpen of handhaven, ook al ervaart u wel overlast.

Als er tijdens een storm iets in de openbare ruimte kapot is gegaan, maar het hoeft niet direct aangepakt te worden: doe een melding openbare ruimte.

Bij acuut gevaar belt u 112. Is er geen spoed, maar is het nodig dat de brandweer komt, bel dan 0900-0904.

Hieronder een lijstje met voorbeelden wanneer u welk nummer belt.
Zie ook: Geen spoed wel brandweer - Brandweer

Situatie Toelichting Telefoonnummer
Omgevallen boom in uw eigen tuin Regel zelf een oplossing  
Omgevallen boom in de berm Doe een digitale melding of Bel de gemeente 14 0432
Boom dreigt op de openbare weg te vallen Geen spoed, maar brandweer is wel nodig Bel 0900 - 0904
Losgeraakte dakbedekking of gevelplaten Geen spoed, maar brandweer is wel nodig Bel 0900 - 0904
Instortingsgevaar Er is acuut gevaar Bel 112
Bij twijfel Bij twijfel belt u altijd 112 Bel 112

Meldingen over geluidsoverlast door bedrijven en geur- of milieuoverlast worden geregistreerd door de Gelderse Omgevingsdiensten.
Geef uw melding digitaal door op het meldformulier op de website Milieuklacht Gelderland.
Of bel bij spoed 026 - 3771800

Hoe wij met uw gegevens omgaan als u een melding doet, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en melding openbare ruimte.