Inwonerspanel

  • Geef uw mening over actuele onderwerpen die in uw omgeving spelen.
  • Iedere inwoner van de gemeente Barneveld kan meedoen.
  • Leeftijd: 16 jaar of ouder
  • U krijgt maximaal 4 keer per jaar de vraag een online vragenlijst in te vullen.
  • U kiest per onderzoek of u meedoet.
  • U kunt op elk moment uw deelname aan het inwonerspanel stopzetten.
  • De gemeente krijgt alleen geanonimiseerde informatie.