Inwonerspanel

  • Geef uw mening over actuele onderwerpen die in uw omgeving spelen.
  • Iedere inwoner van de gemeente Barneveld kan meedoen.
  • Leeftijd: 16 jaar of ouder.
  • We vragen u gemiddeld 4 keer per jaar aan een onderzoek mee te doen.
  • U kiest per onderzoek of u meedoet.
  • U kunt op elk moment uw deelname aan het inwonerspanel stopzetten.
  • Research 2Evolve voert de onderzoeken uit namens de gemeente. De gemeente krijgt alleen anonieme informatie.

Hoe wij met uw gegevens omgaan als u meedoet aan een onderzoek, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Deelname inwonerspanel'.