Buurtbemiddeling

Helaas komen burenruzies overal voor. Buren weten vaak niet eens dat zij elkaar storen. En als u niets zegt, gaat de overlast door. Ga daarom snel in gesprek. Vindt u het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan? Dan kan Buurtbemiddeling u helpen. 

Bij buurtbemiddeling helpt een onafhankelijke en speciaal opgeleide vrijwilliger u en uw buren om weer in gesprek te raken. Dit werkt het beste als de problemen niet al te ernstig zijn. En in een vroeg stadium. U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling via telefoonnummer(0342) 745004 of 06-106 706 76. Of per e-mail: buurtbemiddeling@welzijnbarneveld.nl.  

Helpt een goed gesprek met uw buren en zelfs buurtbemiddeling niet? Doe in ieder geval aangifte bij de politie. Het is belangrijk dat er een dossier wordt gemaakt van de overlast. Is er sprake van overtredingen of strafbare feiten? Meld dit direct bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. U kunt ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer: 0800-7000.

Als u er echt alles aan hebt gedaan om er samen uit te komen, dan kunt u naar de rechter stappen.  Een beetje hinder is toegestaan, maar onrechtmatige hinder niet. Of hinder onrechtmatig is, hangt af van de ernst en duur van de overlast. Via de rechter kunt u een procedure starten om de overlast te beĆ«indigen. Zorg wel dat u voldoende bewijs heeft van de overlast.