Beleidsplan Licht in de openbare ruimte

Beleidsplan 2020 - 2026

Barneveld wil energie besparen voor een duurzame toekomst, ook als het gaat om ons lichtgebruik buiten. We hebben steeds meer kennis over de effecten van licht op de flora en fauna en op ons als mens. Met nieuwe technologie in licht kunnen we nu heel andere keuzes maken in het verlichten van de openbare ruimte.

In onderstaand beleidsplan beschrijven we als gemeente onze keuzes en hoe we dit willen aanpakken.

Onderdeel van het beleid rondom licht in de openbare ruimte is een kaart met foto’s en factsheets (webpagina's). De kaart biedt toegang tot de thema’s en onderwerpen die we hieronder beschrijven.

Uitwerking van het lichtbeleid

Bekijk op de kaart welke nieuwe keuzes in verlichting de gemeente maakt, per thema of onderwerp. 

Centrum met verlicht parkeerterrein