Beleidsplan Licht - Recreatie

Er komen jaarlijks veel toeristen naar onze groene gemeente. We praten over zo’n 450.000 toeristische overnachtingen en tienduizenden dagjesmensen. Ook evenementen als de Ballonfiësta, de Oud Veluwse Markt, het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten en Megapull in Stroe trekken veel toeristen aan. De toeristische sector is voor ons een van de drie belangrijkste economische pijlers. We hebben campings, bungalowparken, recreatieparken, bed & breakfast verblijven, hotels en horecabedrijven. Door recreatie en toerisme is er ook vaak meer verlichting. Juist in gebieden omgeven door natuur.

Verlichting door recreatie

We gaan voortaan zo om met verlichting door recreatie en toerisme:

  • We zijn terughoudend met licht in de natuur- en buitengebieden.
  • We vragen aan bezoekers en toeristische ondernemers in onze gemeente om terughoudend te zijn met verlichting. Dit betekent in ieder geval lichten ’s avonds dimmen en het liefst deze na 23.00 uur uit te doen.
  • Daar waar het nodig is, gaan we in gesprek met de recreatieondernemers over bewust verlichten.

Natuurlijke duisternis

In onze buitengebieden en soms in natuurgebieden zijn veel recreatiemogelijkheden. Dit zijn kwetsbare gebieden voor de flora en fauna. Daarnaast komen veel recreanten en toeristen juist af op de groene en natuurlijke uitstraling van onze gemeente. Ze waarderen de natuurlijke duisternis en mooie sterrenhemel van het buitengebied en de natuurgebieden.

Wet- en regelgeving

In de structuurvisie buitengebied staat ‘Het buitengebied van Barneveld is zeer aantrekkelijk voor recreanten. Op de overgang van Gelders Vallei naar de Veluwe zijn grote complexen voor verblijfsrecreatie ontstaan. Juist deze overgangsgebieden zijn landschappelijk en recreatief waardevol, maar worden door de grootte van deze voor buitenstaanders afgesloten terreinen moeilijk doordringbaar. Ook het contrast tussen het dichte bosmassief van de Veluwe met de naastgelegen landschapstypes dreigt er door verloren te gaan.’

We moeten dus voorzichtig met ons landschap omgaan.