Beleidsplan Licht - Stationsgebied

In de kern Barneveld liggen drie treinstations (Barneveld Centrum, Barneveld Zuid en Barneveld Noord). Ook hebben we een busstation. Dit alles zorgt voor een goede bereikbaarheid met de andere dorpen en steden. ProRail stelt eisen aan de verlichting op en rond de stations.

Verlichting stationsgebied

We gaan voortaan zo om met verlichting bij het stationsgebied:

  • We gaan onze verlichting dimmen in de avond en nacht. Dit geldt (onder andere) voor de toegangswegen.
  • We gaan in gesprek met ProRail of zij hun licht willen verminderen en dimmen.
  • We gaan in gesprek met ProRail over de verlichting van het parkeerterrein bij Barneveld Noord.

Rol ProRail

Het stationsgebied bevat veel licht dat niet van de gemeente is. Zo wordt het licht op en rond de stations voorgeschreven door ProRail. Het licht op de toegangswegen is wel van de gemeente. Doordat het licht op en rond de stations zo fel is, lijkt het verderop heel donker. Daar brandt echter een normale hoeveelheid licht. Het parkeerterrein bij Barneveld Noord is in de late avond en nacht helemaal leeg. Maar het is wel volop verlicht.