Beleidsplan Licht - Parkeerplaatsen

In de dorpskernen van gemeente Barneveld zijn grote en kleine parkeerplekken aanwezig. In woonstraten, winkelstraten en op aparte parkeerterreinen die in bezit zijn van de gemeente of van bedrijven, sportverenigingen en winkeliers. Sommige parkeerplekken worden veel gebruikt, andere nauwelijks. Veel parkeerterreinen zijn verlicht. Niet alleen ’s avonds, maar ook ‘s nachts. Soms is dit nodig voor het gevoel van sociale veiligheid. Maar vaak kan de verlichting ’s nachts uit. Het licht kan in ieder geval dimmen.

Verlichting bij parkeerplaatsen

We gaan voortaan zo om met verlichting op parkeerterreinen:

  • Per parkeerterrein beoordelen we of verlichting zin heeft. Als er verlichting staat, kijken we of deze ’s nachts nodig is.
  • In ieder geval dimmen we zodra dit technisch mogelijk is (na vervanging van het armatuur).
  • Als er ’s nachts geen verlichting nodig is, dan zetten we de verlichting uit. Wel in overleg met gebruikers, bewoners en ondernemers/verenigingen.
  • Is het parkeerterrein van een andere eigenaar dan overleggen we hiermee om het licht ook te dimmen en misschien uit te zetten in de nacht.

Wanneer kan het licht uit?

Belangrijk is om te kijken na welk tijdstip het parkeerterrein nog in gebruik is. Bijvoorbeeld bij een sportveld. Het licht op het parkeerterrein brandt de hele nacht terwijl er niemand meer gebruik van maakt. Dit kost energie en zorgt voor lichthinder. Hier kan het licht dan misschien gewoon uit als er niemand meer is.