Beleidsplan Licht - Speelplekken, jeu de boules banen en hondenuitlaatplekken

In de meeste dorpskernen en buurtschappen hebben we kleine en grote speelplekken, jeu de boules banen en hondenuitlaatplekken. De speelplekken en jeu de boules banen worden voornamelijk overdag gebruikt. ’s Avonds en ’s nachts is er vaak weinig sociale controle.

Verlichting bij deze plekken

We gaan voortaan zo om met verlichting bij speelplekken, jeu de boulesbanen en hondenuitlaatplekken:

  • We verlichten de speelplekken, jeu de boules banen en hondenuitlaatplekken niet.
  • Op die plekken waar nu wel verlichting staat gaan we de verlichting in principe verwijderen. Maar wel in overleg met gebruikers en aanwonenden.

Schijnveiligheid

De speelplekken en jeu de boules banen, worden voornamelijk overdag gebruikt. Als we op deze locaties openbare verlichting plaatsen, kan dit wel het gevoel geven dat het veilig is om dan nog te gaan spelen, maar in feite geeft het licht schijnveiligheid. Want er is geen hulp van omstanders of omwonenden als er wat gebeurt.  
Ook op hondenuitlaatplekken is vaak geen of heel weinig sociale controle.
We verlichten daarom niet.