Beleidsplan Licht - Bedrijventerrein

In de meeste dorpskernen binnen onze gemeente liggen bedrijventerreinen. De een wat groter dan de ander. Deze terreinen verschillen sterk van elkaar. Op deze terreinen zien we een combinatie van diverse lichtbronnen:

 • Lantaarnpalen (openbare verlichting)
 • Binnen en buitenverlichting van bedrijven
 • Reclameverlichting

De openbare verlichting is vaak volop aanwezig. Deze is vervangen door ledverlichting.

Verlichting op bedrijventerreinen

We gaan voortaan zo om met verlichting op bedrijventerreinen:

 • We plaatsen verlichting met een goede kleur- en gezichtsherkenning.
 • We laten het licht na de spits minder fel branden en we kijken samen met ondernemers en politie waar het in de nacht uit kan.
 • Voor de openbare verlichting houden we niet het Keurmerk Veilig Ondernemen aan.
 • Onnodig lichthinder willen we verminderen of voorkomen.
 • We staan in principe geen nieuwe led displays/lcd schermen toe. Dit omdat ze storend in het landschap kunnen zijn en niet bijdragen aan de verkeersveiligheid. Daarnaast speelt ook de omgevingswet een rol: er mag geen hinder ontstaan voor de leefomgeving. We kunnen ook eisen stellen aan de kleuren. Leidraad is de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde ter voorkoming van Lichthinder en de CROW-publicatie ‘Reclame langs wegen’. Nieuwe toekomstige richtlijnen, die relevant zijn voor led displays, nemen we ook mee.
 • We vragen om terughoudend te zijn met led/lcddisplays in etalages en winkels. In ieder geval mogen ze geen licht geven op straat, moet het scherm in de avond gedimd worden en in de nacht uit zijn.
 • We vragen ondernemers om goed te kijken of hun reclame-uitingen niet te fel zijn, de verlichting op/aan/om hun pand in de avond te dimmen en uit te zetten in de nacht.  
 • We stemmen af met ondernemers wanneer dat nodig is. Samen kunnen we energie besparen en is er minder lichthinder en lichtvervuiling.

Verlichting van bedrijven

Bedrijven gebruiken verschillende soorten verlichting. Bijvoorbeeld verlichting op het terrein van het bedrijf, licht dat vanuit het pand naar buiten straalt, reclameverlichting aan de gevel of een reclamebord langs de weg.

Al het licht bij elkaar bepaalt het beeld op straat. Ook bij bedrijventerreinen kan gekeken worden hoe de lichtuitstoot minder kan. Felle verlichting draagt niet altijd bij aan zichtbare reclame. De felheid van het licht ’s avonds kan een reclamebord juist minder leesbaar maken.
Werkt een bedrijf 24/7 dan heb je vaker licht nodig, maar ook dan is het niet nodig dat het van verre zichtbaar is.

Reclame

Verlichte reclame komt in vele vormen voor. Denk aan verlichte naamborden, verlichte gevels of zuilen voor het pand. Deze zijn vaak nadrukkelijk aanwezig, zeker als ze fel verlicht zijn. Tegenwoordig zien we ook meer led displays/lcd schermen. Denk aan de grote displays langs de A1/A30 of bij benzinestations. Deze displays hebben soms ook bewegende of knipperende beelden. Een witte achtergrond is veel feller. Het effect kan zijn dat je wordt afgeleid als je aan het rijden bent. Ook kan het felle licht effect hebben op de flora en fauna. Maar ook inwoners kunnen lichthinder ervaren door het felle licht.

Displays binnen

Steeds vaker zien we ook kleinere led- en lcd displays in etalages of in de winkel. Deze zijn niet van de gemeente. Toch zijn ze wel zichtbaar op de straat en kan het voor omwonenden hinderlijk zijn.

Aangelichte Bedrijven

Een aantal bedrijven heeft hun hele pand verlicht. Dat kan mooi zijn. Bij een monumentaal pand bijvoorbeeld. Het geeft dan ’s avonds een bepaalde sfeer. Soms wordt het licht ’s nachts uitgedaan, maar er zijn ook panden die de hele nacht verlicht zijn.

Wet- en regelgeving

Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen werken ondernemers, brandweer, politie en gemeenten samen aan een set structurele maatregelen waar verlichting onderdeel van uitmaakt. Wij hebben nu nog geen keurmerk op onze bedrijventerreinen. We zijn wel bezig om een veilig buitengebied te ontwikkelen.

Kleur- en gezichtsherkenning

Bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar en aantrekkelijk voor bedrijven zijn om zich te vestigen. De kleur van verlichting heeft effect op het gevoel van veiligheid (Sociale veiligheid) en op de sfeer.
Hoe kouder het licht, hoe minder sfeervol het is. De kleur van de verlichting heeft ook effect op hoe we kleuren waarnemen. Bij sommige verlichting lijkt alles oranje. Dat zie je op onderstaande foto’s.

Dus bijvoorbeeld een blauwe auto is dan niet als blauw te herkennen. Maar je geeft aan dat iemand in een rode auto wegreed.

Bewust verlichten

Op de bedrijventerreinen hebben we nu soms best veel verlichting staan. De politie geeft aan dat het in samenspraak best op wat locaties minder kan en geen gevaar oplevert. Het valt eerder op als het licht met een sensor aangaat dan dat licht altijd aan is. Ook de ondernemersverenigingen staan er voor open om te kijken of het op een aantal plekken minder kan.