Beleidsplan Licht - Sportvelden

We hebben veel sportvelden. De meeste zijn van de gemeente. Soms ligt het in een open landschap, dan weer midden in de bossen. De verlichting op sportvelden is vaak fel. Je ziet het licht al van veraf. Alle veldverlichting op de gemeentelijke sportvelden is van de gemeente. De overige verlichting op het terrein is in principe van de verenigingen. We willen voorkomen dat veldverlichting onnodig hinder veroorzaakt. Op parkeerterreinen in eigendom van de gemeente kijken we meer bewust naar de verlichting.

Verlichting op sportvelden

We gaan voortaan zo om met verlichting op sportvelden:

  • Waar het nodig is gaan we de veldverlichting goed afstellen om onnodig lichthinder te voorkomen.
  • De conventionele verlichting (alles behalve led) vervangen we door ledverlichting. Er ligt een verzoek bij B&W om alle conventionele veldverlichting te vervangen door ledverlichting.
  • Verlichting op de parkeerterreinen in eigendom van de gemeente. Dit dimmen we ’s avonds.
  • Als het parkeerterrein niet of maar weinig wordt gebruikt gaat het licht na 00.00 uur uit (na vervanging). Dit wordt per geval bekeken.
  • We overleggen met de sportverenigingen of zij hun verlichting ook willen dimmen en na 00.00 uur willen uitzetten. Zo voorkomen we onnodige lichthinder.

Wet- en regelgeving

In het Activiteitenbesluit staat dat de verlichting op de velden om 23.00 uur uit moet zijn.

Lichthinder

Doordat de veldverlichting fel licht is, kan het lichthinder veroorzaken. Door een armatuur goed te richten is er minder uitstraling naar de omgeving. Nieuwere armaturen hebben vaak betere spiegels waardoor het makkelijker is om het licht daar te krijgen waar het nodig is.
Bij het vervangen van de lamp verandert nog weleens de stand van de spiegel en is het licht niet meer goed gericht. Er ontstaat dan meer hinder dan nodig is. Vervelend voor de omgeving en de sporters op het veld. Er kunnen donkere plekken ontstaan of vlekken op het veld.

Bewustwording

Het is belangrijk dat de sportvereniging zich bewust is van mogelijke lichtuitstraling en  energieverbruik. Doe alleen het licht aan op de velden waar getraind wordt. Dim het licht als er op een sportveld geen wedstrijd is maar alleen training. Doe het licht na het spelen uit als er geen andere spelers meer gebruikmaken van het veld. Vervang niet zelf een lamp en laat lampen regelmatig controleren op de juiste afstelling.

Led

Ledverlichting is in opkomst voor de sportvelden. Het voordeel hiervan is dat het direct brandt. Je kan het dus pas aanzetten op het moment dat er gespeeld wordt. Je kunt het ook goed dimmen. De aanschafkosten kunnen nog wel hoger zijn ten opzichte van conventionele (=alles behalve led) verlichting. De verwachting is dat het verschil de komende jaren minder wordt. We willen de conventionele verlichting vervangen door ledverlichting.

Parkeren

Bij alle sportvelden is parkeergelegenheid. Parkeerplaatsen zijn vaak openbaar en daar is de verlichting van de gemeente. Soms is het niet openbaar en dan is de verlichting van de vereniging. Het licht op parkeergelegenheden bij sportvelden is vaak de hele nacht aan, terwijl er geen auto meer staat.