Hulp bij schulden

  • U heeft moeite om uw rekeningen te betalen. U kunt hiervoor advies of hulp krijgen.
  • Maak hiervoor een afspraak met een budgetcoach of gespreksvoerder.
  • Meld bij het maken van de afspraak als huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra en/of water dreigt.
  • Samen maken jullie een plan van aanpak.
  • U kunt daarbij kiezen voor een vervolgtraject.
  • Deze ondersteuning is gratis.
  • Voor een afspraak belt u tussen 09.00 en 13.00 uur naar 14 0342

Als uw financiƫle problemen niet zelfstandig op te lossen zijn, kan er een vervolgtraject volgen. Dit is bijvoorbeeld de vrijwillige minnelijke schuldregeling. De gemeente helpt om met uw schuldeisers tot een akkoord te komen. Als dat lukt, krijgt u een vast bedrag per maand om van te leven. Als u alle afspraken nakomt, bent u na 3 jaar schuldenvrij.

Als u niet in aanmerking komt voor het minnelijke traject, dan is vaak nog wel andere ondersteuning mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.

Als u zelfstandig ondernemer bent, neemt u contact op met Bureau Zelfstandigen.

Heeft u een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen, toeslagen en (gedeeltelijke) vergoedingen. Misschien kunt u daar gebruik van maken. Zie:

sfeerafbeelding

Hulp bij geldvragen

Moeite om uw rekeningen te betalen? Voor hulp bij geldzaken kunt u terecht bij verschillende organisaties. 

Vind op een eenvoudige manier de best passende hulp!

GeldvraagBarneveld.nl

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor hulp bij schulden kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Schuldhulpverlening.