Hulp bij schulden

  • Als u moeite heeft  om uw rekeningen te betalen, kunt u gratis advies of hulp krijgen.
  • Maak hiervoor een afspraak met een budgetcoach of gespreksvoerder van de gemeente.
  • Zijn er rekeningen niet betaald, waardoor u misschien afgesloten wordt van gas, elektra en/of water? Of dreigt u uw huis uitgezet te worden? Geef dit door als u een afspaak maakt. 
  • Samen maken jullie een plan van aanpak. U kunt daarbij kiezen voor een vervolgtraject.
  • Voor een afspraak belt u tussen 09.00 en 13.00 uur naar 14 0342

Als uw financiële problemen niet zelfstandig op te lossen zijn, kan er een vervolgtraject volgen. Dit is bijvoorbeeld de vrijwillige minnelijke schuldregeling. De gemeente helpt om met uw schuldeisers tot een akkoord te komen. Als dat lukt, krijgt u een vast bedrag per maand om van te leven. Als u alle afspraken nakomt, bent u na 18 maanden schuldenvrij.’

Als u niet in aanmerking komt voor het minnelijke traject, dan is vaak nog wel andere ondersteuning mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.

Als u zelfstandig ondernemer bent, neemt u contact op met Bureau Zelfstandigen.

Heeft u een laag inkomen? Er zijn verschillende regelingen, toeslagen en (gedeeltelijke) vergoedingen. Misschien kunt u daar gebruik van maken. Zie:

sfeerafbeelding

Hulp bij geldvragen

Heeft u vragen over geld? Naast de gemeente zijn nog meer organisaties die u kunnen helpen.

Kijk hiervoor op de website GeldvraagBarneveld.nl

GeldvraagBarneveld.nl

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor hulp bij schulden kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Schuldhulpverlening.