Studietoeslag

  • Dit is een toeslag voor scholieren/studenten met een medische beperking.
  • Je bent 15 jaar of ouder en woont in gemeente Barneveld.
  • Je hebt geen inkomen uit werk en geen Wajong-uitkering. 
  • Je kunt door jouw beperking tijdens je studie niet bijverdienen.
  • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming WTOS.
  • Je kunt de studietoeslag aanvragen via Berekenuwrechtplus.nl. Je kunt ook naar de gemeente bellen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Aanvragen via Berekenuwrechtplus.nl

De toeslag wordt per maand overgemaakt.

Hoogte van de toeslag

Leeftijd Studietoeslag per maand (juli 2022)
15 jaar € 90,84
16 jaar € 104,46
17 jaar € 119,60
18 jaar € 151,40
19 jaar € 181,67
20 jaar € 242,23
21 jaar en ouder € 302,79
Deze bedragen worden ieder half jaar geïndexeerd.

Bij je aanvraag kun je zelf een bewijs toevoegen over je medische situatie. Bijvoorbeeld een verklaring van je behandelend arts. Daaruit moet blijken dat je niet kunt bijverdienen tijdens je studie. Heb je deze verklaring niet? Dan schakelen wij de medisch deskundige in, waar wij een contract mee hebben. Die helpt ons dan om je aanvraag te beoordelen.

Wordt er binnen 6 maanden herstel of verbetering van je gezondheid verwacht? Dan kom je niet in aanmerking voor een studietoeslag.

De studietoeslag wordt in principe toegekend voor de duur van je studie. Dit kan anders zijn op basis van wat in het medisch advies staat.

Vanaf welke leeftijd je studietoeslag kunt krijgen, hangt af van het soort onderwijs dat je volgt. Want een voorwaarde voor studietoeslag is dat je een tegemoetkoming WTOS of studiefinanciering (WSF) krijgt. En WTOS en studiefinanciering zijn leeftijdsgebonden.

  • WTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten.
  • WSF: Wet studiefinanciering 2000.
Soort onderwijs Leeftijd
Voortgezet onderwijs Vanaf je 18e
Mbo Vanaf je 18e
Hoger onderwijs (hbo of universitaire studie) Vanaf je 15e

Doe je voor je studie een stage en ontvang je daarvoor een stagevergoeding? Een stagevergoeding tot en met € 181,67 per maand mag je houden. Alles wat je meer verdient, wordt van de studietoeslag afgetrokken.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor een individuele studietoeslag, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Participatiewet.