Individuele inkomenstoeslag

  • Dit is een belastingvrije toeslag die afhankelijk is van uw inkomen en leefsituatie.
  • U hoeft niet te verantwoorden hoe u de toeslag besteedt.
  • Uw inkomen is minimaal 3 jaar niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm.
  • U heeft niet meer eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U woont in de gemeente Barneveld.
  • U bent tussen 21 jaar en AOW-leeftijd.
  • U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen.
Aanvragen via Berekenuwrechtplus.nl

Voor u een aanvraag indient, heeft u geprobeerd een (beter) inkomen te krijgen. U heeft bijvoorbeeld gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, een re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Wij  kunnen u vragen om bewijs waaruit dit blijkt.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor een individuele inkomenstoeslag, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Participatiewet.