Bijstandsuitkering

 • U heeft (tijdelijk) onvoldoende inkomen.
 • De bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau.
 • U woont in gemeente Barneveld en u bent 18 jaar of ouder.
 • U maakt een afspraak met de meldingsbalie via 14 0342 om uw persoonlijke situatie te bespreken.
 • Tijdens uw afspraak vertellen we hoe u een aanvraag kunt indienen.
 • U ontvangt binnen 8 weken na uw aanvraag ons besluit.

Bij een bijstandsuitkering horen voorwaarden en verplichtingen, bijvoorbeeld:

 • U woont rechtmatig in de gemeente Barneveld.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • Uw eventuele inkomen mag niet hoger zijn dan de bijstandsnorm die voor u geldt.
 • Uw eventuele vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens die voor u geldt. Zie vermogenstoets bijstand.
 • U beheerst de Nederlandse taal in voldoende mate. U voldoet aan de taaleis.
 • U moet de gemeente alle informatie geven over uw (financiële) situatie, dus ook als er iets wijzigt.
 • U doet er alles aan om zo snel mogelijk in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U werkt dus mee aan uw re-integratie.
 • U levert een tegenprestatie.
 • U mag zich niet misdragen tegen een medewerker van de gemeente.

Als u zich niet aan de regels houdt, heeft dat gevolgen. Zo kan uw uitkering worden verlaagd of er kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

U moet zo snel mogelijk werk vinden en uw eigen inkomen verdienen. Daarom is het belangrijk dat u goed Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven. Het taalniveau van groep 8 van de basisschool is voldoende. U moet laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst. U kunt dit laten zien door aan te tonen dat u:

 • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd
 • het inburgeringsexamen heeft behaald
 • een ander document heeft waaruit blijkt dat u de Nederlandse taal beheerst

Kunt u dit niet, dan moet u een taaltoets doen. Als daaruit blijkt u de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, dan moet u alles in het werk stellen om de Nederlandse taal voldoende te gaan beheersen. Als u dat weigert, dan wordt de bijstandsuitkering langdurig verlaagd.

Als u een uitkering ontvangt, kunnen wij om een 'tegenprestatie' vragen. Dit betekent dat u onbetaalde werkzaamheden verricht voor de samenleving. U bespreekt met uw gespreksvoeder welke tegenprestatie passend is. U kunt ook zelf ideeën inbrengen voor uw tegenprestatie.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om te melden als er iets verandert in uw woon- of leefsituatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • verandering in uw inkomen
 • verandering in uw woonsituatie (er komt iemand bij u inwonen, of er vertrekt iemand)
 • ander bankrekeningnummer
 • verandering in uw financiële situatie zoals de aankoop van een auto, motor of boot
 • verandering in verblijfsrecht
 • beginnen of stoppen met studeren

Geef veranderingen op tijd door. Doe dit uiterlijk de laatste dag van de maand, en in december 1 week eerder. Anders ontvangt u uw uitkering misschien niet op tijd. In het overzicht betaaldata staat de laatste dag waarop u wijzigingen kunt melden. 

Voor het doorgeven van een een verandering, ga naar de pagina Bijstand: (inkomens)wijzigingen en verblijf buitenland doorgeven

Maand Veranderingen doorgeven voor Betaling in week
januari 31 januari 6
februari 28 februari 10
maart 31 maart 14
april 30 april 19
mei 31 mei 23
juni 30 juni 27
juli 31 juli 32
augustus 31 augustus 36
september 30 september 41
oktober 31 oktober 45
november 30 november 49
december 22 december 1-2025

Uw bijstandsuitkering staat de 9e van de volgende maand op uw rekening. Voorbeeld: uw uitkering over januari staat op 9 februari op uw rekening.

Voorwaarde is wel dat u wijzigingen voor uw bijstandsuitkering op tijd aan ons doorgeeft. Doe dit altijd vóór de laatste werkdag van de maand.

U mag maximaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie naar het buitenland. U moet uw vakantie vooraf aanvragen bij uw contactpersoon bij de gemeente. Wij beoordelen dan of u met behoud van uw bijstandsuitkering op vakantie mag en voor hoe lang.

Wijzigingen en verblijf buitenland
sfeerafbeelding

Hulp bij geldvragen

Moeite om uw rekeningen te betalen? Voor hulp bij geldzaken kunt u terecht bij verschillende organisaties. 

Vind op een eenvoudige manier de best passende hulp!

GeldvraagBarneveld.nl

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor een bijstandsuitkering, kunt u lezen in het Privacyregister. Zie Uw gegevens en Participatiewet.