Trouwen of partnerschap registreren

 • U wilt uw relatie met uw partner officieel vastleggen.
 • Dat kan op 3 manieren: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.
 • Voor trouwen en geregistreerd partnerschap moet u een melding doen bij de gemeente. Hierbij legt u de datum vast.
 • De beschikbare datums en locaties ziet u achter de knop voor de melding.
 • Voor de melding loggen u en uw partner samen in met DigiD.  
 • U doet de melding 1 jaar tot 6 weken voor de ceremonie.

U kunt eerst in de agenda kijken welke dagen er nog beschikbaar zijn om te trouwen. Daarna doet u de melding en reserveert tegelijk de datum.

Agenda bekijken

Voordat u een melding doet, kijkt u eerst in de agenda of de gewenste trouwdatum en trouwlocatie nog beschikbaar zijn.

 • Klik daarvoor op de knop 'Trouwagenda en Melding huwelijk', hieronder.
 • Kies een datum en locatie. Ook wanneer u een eigen trouwlocatie heeft.
 • Het is niet nodig hiervoor in te loggen met DigiD.
 • U kunt datum en tijdstip pas reserveren op het moment dat u de melding doet.
 • U kunt Kasteel De Schaffelaar niet reserveren met deze agenda. Dat doet u via Kasteelfeesten, zie Kasteel de Schaffelaar.

Let op: Als u de reservering gaat doen en te vroeg afsluit, blijven datum en tijd een half uur geblokt. Na een half uur komen ze weer vrij voor een reservering. Dit is om dubbele boekingen te voorkomen.  

Melding doen

Een melding vervangt de ondertrouw van vroeger. Als u een melding doet, legt u de huwelijksdatum vast. Bij de melding kunt u de voorkeur voor een trouwambtenaar doorgeven. Een melding doet u samen met uw partner. Want u moet allebei verklaren dat u een huwelijk met de ander aan wilt gaan.

Als u de melding gaat doen, zorg dan dat digitaal klaar staat:

 • de legitimatiebewijzen van alle getuigen;
 • als jullie bij kasteel De Schaffelaar trouwen: de bevestigingsmail van Nextvenue;
 • als jullie op een eigen locatie trouwen: de getekende en ingescande overeenkomst trouwen op locatie.

Aan het einde van de melding betaalt u voor het huwelijk.

Inloggen met DigiD Trouwagenda en Melding huwelijk

U kunt eerst kijken wat de mogelijkheden in de agenda zijn. Daarna doet u de melding en reserveert de datum.

Agenda bekijken

Voordat u een melding doet, kijkt u eerst in de agenda of de gewenste datum en locatie nog beschikbaar zijn.

 • Klik daarvoor op de knop ‘Agenda en Melding partnerschap', hieronder.
 • Kies een datum en locatie. Ook wanneer u een eigen locatie heeft.
 • Het is niet nodig hiervoor in te loggen met DigiD.
 • U kunt datum en tijdstip pas reserveren op het moment dat u de melding doet.
 • U kunt Kasteel De Schaffelaar niet reserveren met deze agenda. Dat doet u via Kasteelfeesten, zie Kasteel de Schaffelaar | Gemeente Barneveld

Let op: Als u de reservering gaat doen en te vroeg afsluit, blijven datum en tijd een half uur geblokt. Na een half uur komen ze weer vrij voor een reservering. Dit is om dubbele boekingen te voorkomen.  

Melding doen

Een melding vervangt het of de ondertrouw van vroeger. Als jullie een melding doen, leggen jullie de datum van de ceremonie vast. Ook kunt u de voorkeur voor een babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) doorgeven. Een melding doet u samen met uw partner. Want u moet allebei verklaren dat u een geregistreerd partnerschap met de ander aan wilt gaan.

Als jullie de melding gaan doen, zorg dan dat digitaal klaar staat:

 • de legitimatiebewijzen van alle getuigen;
 • als u bij kasteel De Schaffelaar het partnerschap registreert: de bevestigingsmail van Nextvenue;
 • als u op een eigen locatie het partnerschap registreert:  de overeenkomst trouwen op locatie.

Aan het einde van de melding betaalt u voor de partnerschap. Dit gaat via iDeal.

Inloggen met DigiD Agenda en Melding partnerschap

De voorwaarden om te trouwen of een partnerschap te registreren zijn:

 • U moet allebei 18 jaar of ouder zijn.
 • U mag allebei niet getrouwd zijn.
 • U mag geen geregistreerd partnerschap hebben (behalve met elkaar bij een omzetting naar een huwelijk).
 • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Dus geen broer/zus of ouder/kind, neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef.
 • Eén van u moet Nederlander zijn of in Nederland wonen.

 • Op de locaties Oude Raadhuis, kasteel Schaffelaar of eigen locatie heeft u minimaal 2 getuigen nodig om te kunnen trouwen/partnerschap te registreren. Het maximum aantal getuigen is 4.
 • Als de ceremonie in de trouwkamer van het gemeentehuis is, zijn 2 getuigen verplicht maar ook het maximum.
 • Alle getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • Getuigen hoeven niet de Nederlandse nationaliteit te hebben en ook niet in Nederland te wonen.

Na de huwelijksvoltrekking mag u in de gemeente Barneveld geen ballonnen oplaten. Zo voorkomen we  zwerfvuil en natuurschade . 

Jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde babs (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand).

Trouwambtenaren

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen heeft opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen. Bekijk de vragen en antwoorden op www.rijksoverheid.nl.

Om te trouwen in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet bent getrouwd en dat u volgens de Nederlandse wet met elkaar mag trouwen. Bel ons om te bespreken wat u nodig hebt 14 0342.

Nadat u getrouwd bent in het buitenland, bent u verplicht om uw huwelijk te registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bel ons voor het maken van een afspraak 14 0342.

Lees meer over trouwen in het buitenland op de website van de Rijksoverheid.

Hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u lezen in het Privacyregister. Zie: