Verhuizing doorgeven

 • U geeft online uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Geef uw verhuizing maximaal 28 dagen vóór uw verhuizing door. Of tot uiterlijk 5 dagen erna.
 • Als u naar een huurwoning verhuist, moet u het huurcontract uploaden.
 • Als u naar een koopwoning verhuist, moet u een deel van het koopcontract uploaden. (De pagina met persoonsgegevens, het nieuwe adres en de ingangsdatum. En de pagina met de handtekeningen van beide partijen.)
 • Als u bij iemand gaat inwonen, uploadt u een ingevulde toestemmingsverklaring en kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Als u ongehuwd bent en er verhuizen 1 of meerdere kinderen mee met u en uw partner:
  • 1 van de ouders vinkt de kinderen aan in het verhuisformulier, en de andere ouder niet. 
 • De gemeente past uw adres aan in de Basisregistratie personen (BRP).
 • Als u naar het buitenland reist, gelden andere regels.
Inloggen met DigiD Verhuizing doorgeven

Als u een verhuizing doorgeeft en u gaat bij iemand inwonen, zijn extra documenten nodig. Dat is ook zo wanneer een meerderjarig kind weer bij de ouder(s) gaat wonen.
Deze documenten zijn extra nodig:

Als u de verhuizing digitaal doorgeeft, voegt u de documenten toe als upload. Als u de verhuizing aan de balie doorgeeft, neemt u deze documenten mee.

Zodra uw verhuizing is verwerkt, kunt u dit zien op Mijnoverheid.nl. Kijk bij Identiteit, adresgegevens.

Wij verwerken uw verhuizing:

 • in de regel binnen 3 werkdagen, als u uw verhuizing digitaal doorgeeft;
 • soms al op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft;
 • of op de dag dat u verhuist;
 • tot 5 dagen na uw verhuisbericht. Dit geldt voor nieuwe of afwijkende adressen waarvoor onderzoek nodig is.

Als u uw verhuizing aan de balie doorgeeft, verwerken wij de verhuizing

 • dezelfde dag of
 • de volgende dag of
 • de dag van de verhuizing.

In de volgende situaties kunt u met uw eigen DigiD ook online een verhuizing doorgeven:

 • Als meerderjarige de verhuizing van uw niet-inwonende ouder(s). U moet dan een machtiging uploaden. Dit is een document met toestemming van uw ouder(s).
 • Als pleegouder van uw pleegkind. U moet dan het pleegcontract uploaden. Of een machtiging. Dit is een document met toestemming van het pleegkind.

Machtiging

De persoon voor wie u de verhuizing doorgeeft, moet schriftelijk toestemming geven dat u dit voor hem/haar doet. Dit heet een machtiging. U maakt deze machtiging zelf. Het document moet leesbaar zijn en de volgende gegevens bevatten:

 • voorletters en achternaam van (pleeg)ouder en (pleeg)kind
 • adresgegevens van (pleeg)ouder en (pleeg)kind
 • de reden van machtiging: voor een verhuizing 
 • handtekening van de persoon die de machtiging verleend
 • datum van ondertekening
Inloggen met DigiD Verhuizing met machtiging doorgeven

Een zorginstelling mag de verhuizing van een nieuwe bewoner doorgeven. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Verhuizing bewoner doorgeven

Lukt het u niet om de verhuizing online door te geven? U kunt dan een afspraak maken om aan de balie de verhuizing door te geven.

Maak afspraak doorgeven verhuizing

Organisaties die taken uitvoeren voor de overheid krijgen adreswijzigingen automatisch door vanuit de Basisregistratie Personen (BRP). Dat geldt alleen als u gebruikt maakt van producten of diensten van de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zorgverzekeraars
 • De belastingdienst
 • DUO (studiefinanciering)
 • Het RDW
 • De SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • Het CAK  
 • Pensioenfondsen

U hoeft uw nieuwe woonadres dus niet aan hen door te geven.

Als uw bedrijf verhuist en u geeft het aan de gemeente door, voorkomt u dat er nog aanslagen naar uw oude bedrijfsadres gaan. Zo voorkomt u aanmaningen en degelijke. Geef de verhuizing ook op tijd door aan de Kamer van Koophandel. Als uw bedrijfsadres ook uw woonadres is, moet u uw persoonlijke verhuizing zeker doorgeven.

De gemeente bekijkt of de verhuizing gevolgen heeft voor de opgelegde belastingaanslagen.  

Als u verhuist binnen de gemeente Barneveld blijft uw belastingaanslag hetzelfde.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u verhuist uit de gemeente Barneveld, betaalt u geen gebruikersbelasting meer voor de (volle)maanden dat u niet meer in Barneveld woont. Als u zich inschrijft in uw nieuwe gemeente ontvangt u automatisch van de gemeente Barneveld een ontheffing op uw belastingaanslag. Dat gaat om de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de hondenbelasting. Als u de aanslag al betaald heeft, krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Let op: U krijgt geen geld terug van de onroerendezaakbelastingen. Voor de OZB wordt gekeken naar de eigendomssituatie per 1 januari.