Adresonderzoek aanvragen

  • U woont op een adres of bent eigenaar van een woning in de gemeente Barneveld. 
  • Er staat iemand onterecht ingeschreven op dit adres.
  • Om deze persoon te laten uitschrijven, vraagt u een adresonderzoek aan.
  • Het adresonderzoek duurt gemiddeld 8 tot 10 weken.
Inloggen met DigiD Adresonderzoek aanvragen

Verloop adresonderzoek

Een adresonderzoek begint met een controle in de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente probeert het nieuwe adres te achterhalen. Als u informatie heeft, gebruiken we dit in het onderzoek. Het kan zijn dat een medewerker van de gemeente op huisbezoek komt. Vervolgens stuurt de gemeente een brief naar uw adres en naar een eventueel nieuw adres met de vraag om de verhuizing door te geven. Als er geen reactie komt, neemt de gemeente een besluit. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentelijke informatiepagina.