Afvalstoffenheffing

 • U betaalt voor het ophalen en verwerken van het afval.
 • Ook als u geen gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst betaalt u deze aanslag.
 • Als u verhuist, betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont.
 • De afvalstoffenheffing staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u in februari ontvangt.
 • U kunt in 8 termijnen betalen via automatische incasso.
 • Als u niet binnen 8 maanden kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 • Als u de aanslag niet kunt betalen, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. 
Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Kosten afvalstoffenheffing

Wie/wat Kosten
Eenpersoonshuishouden € 200,70
Meerpersoonshuishouden € 334,50
Extra grijze container € 167,25

 • Als u verhuist binnen Barneveld, blijven de kosten hetzelfde.
 • U ontvangt geen nieuwe aanslag.
 • Uw adresgegevens voor de gemeentebelasting worden automatisch gewijzigd wanneer u uw verhuizing doorgeeft.

 • Als u in Barneveld gaat wonen, geeft u een verhuisdatum door aan de gemeente. Deze geldt als begindatum voor de aanslag.
 • U ontvangt vanzelf een aanslag.

 • U hoeft niet te betalen voor de maanden dat u niet meer in Barneveld woont.
 • U krijgt ontheffing of geld terug.
 • Dit gebeurt automatisch als u zich inschrijft in een andere gemeente.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag die u moet betalen? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Heeft u een vraag over uw afvalstoffenheffing? 

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor afvalstoffenheffing, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Heffingen- en invorderingsadministratie’.