Kwijtschelding belasting en heffingen

 • Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt en u heeft geen vermogen, kunt u misschien kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen.
 • U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.
 • Dit vraagt u aan via het digitale belastingloket.
 • U vraagt kwijtschelding aan nadat u een belastingaanslag hebt gekregen.
 • U krijgt automatisch uitstel om het bedrag te betalen zodra wij uw aanvraag hebben geregistreerd.
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:
  • afvalstoffenheffing,
  • rioolheffing gebruik,
  • onroerendezaakbelastingen (OZB).
Kwijtschelding aanvragen belastingloket

Voor een kwijtschelding mag u een beperkt vermogen hebben. Denk bij vermogen aan het totaal van bank-, privé-, internet-, kapitaal- of spaarrekening, spaarloonregelingen en aandelenrekeningen. Maar ook de waarde van een auto of overwaarde woning telt mee.

Waarde auto

Wanneer u een auto heeft, en deze is meer dan € 3.350,- waard, wordt u verzoek om kwijtschelding afgewezen. Uitzonderingen:

 • U heeft de auto nodig voor medische redenen.
 • U heeft de auto nodig voor uw werk.

Overwaarde uit eigen woning

Als u een eigen woning heeft, kan deze overwaarde hebben. Overwaarde is het verschil tussen de WOZ-waarde en de hypotheek. Deze overwaarde geldt bij de aanvraag voor kwijtschelding als vermogen.

Maximaal eigen vermogen 

Afhankelijk van uw situatie gelden andere bedragen. 

Maximaal vermogen voor gehuwden of samenwonenden

Leeftijd bij gehuwden/samenwonenden Maximaal vermogen
Beiden nog niet AOW-leeftijd € 4.602,-
1 nog geen AOW-leeftijd, ander op 31 december 1999 65 jaar of ouder € 8.072,-
Beiden op 31 december 1999 65 jaar of ouder € 11.422,-
Beiden na 31 december AOW-leeftijd € 4.602,-
Leeftijd alleenstaande ouder Maximaal vermogen
Jonger dan AOW-leeftijd € 4.220,-
Op 31 december 1999 65 jaar of ouder € 6.960,-
Na 31 december 1999 65 jaar geworden € 4.220,-
Leeftijd van alleenwonende Maximaal vermogen
Jonger dan AOW-leeftijd € 3.462,-
Op 31 december 1999 65 jaar of ouder € 6.960,-
Na 31 december 1999 65 jaar geworden € 3.462,-

Om kwijtschelding te kunnen krijgen, moet u aan voorwaarden voldoen.

U komt mogelijk in aanmerking

U komt mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet.

 1. U bent particulier of kleine zelfstandig ondernemer (voor uw particuliere aanslag).
 2. U heeft een inkomen rond bijstandsniveau volgens de Participatiewet (zie normbedragen Participatiewet).
 3. U heeft weinig vermogen of bezittingen.
 4. U heeft onvoldoende financiële ruimte (betalingscapaciteit) om de gemeentelijke belasting te betalen. Uw betalingscapaciteit wordt berekend op basis van uw inkomen en vermogen.

Redenen om uw verzoek af te wijzen 

Redenen om uw verzoek af te wijzen zijn onder andere:

 • U vraagt kwijtschelding aan voor een stichting, vereniging, als ondernemer etc.
 • Het is u aan te rekenen dat u de belastingen niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u geen gebruik heeft gemaakt van bestaande voorzieningen, zoals het aanvragen van aanvulling tot het minimuminkomen, huurtoeslag, zorgtoeslag etc.
 • U heeft vermogen of bezittingen van een bepaalde waarde.
 • U heeft sterk wisselende inkomsten.
 • Er kan een (gunstige) wijziging in uw financiële omstandigheden worden verwacht.
 • U heeft van de Rijksbelastingdienst een teruggave ontvangen of verwacht deze binnen een jaar en u gebruikt deze niet voor betaling van andere (gemeentelijke) belastingen (de maandelijkse heffingskortingen vallen niet onder deze teruggaaf).
 • U heeft zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets aangeschaft, in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

 • Nadat u kwijtschelding heeft aangevraagd, krijgt u een ontvangstbevestiging. 
 • Hierna registeren wij u aanvraag.
 • U krijgt dan ook automatisch uitstel van betaling voor het bedrag.
 • Wij laten uw gegevens daarna toetsen door het Inlichtingenbureau.
 • U ontvangt meestal binnen 3 maanden een beslissing.

Als u geen aanvraag kunt doen via het digitale formulier, mail dan naar kwijtschelding@barneveld.nl. Of bel naar 140342.

 • Wanneer u vorig jaar een kwijtschelding had, krijgt u mogelijk een geautomatiseerde kwijtschelding. Als dit op uw nieuwe aanslag staat, hoeft u verder niets te doen.
 • Had u vorig jaar een kwijtschelding, maar kreeg u dit jaar geen geautomatiseerde kwijtschelding? U kunt dan alsnog kwijtschelding aanvragen.

 • U kunt ook kwijtschelding aanvragen als u een aanmaning of een dwangbevel heeft ontvangen.
 • Kwijtschelding kunt u aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald. Tot het moment dat er wordt overgegaan tot beslaglegging, kunt u nog kwijtschelding aanvragen.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor het aanvragen van kwijtschelding belasting en heffingen, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Kwijtschelding gemeentelijke belastingen’.