Automatische incasso belasting

 • U ontvangt meestal 1 aanslag per jaar met alle gemeentelijke belastingen.
 • Het makkelijkst is het als u betaalt via automatische incasso. 
 • Het bedrag wordt dan in maximaal 8 termijnen maandelijks afgeschreven.
 • Mogelijk voor een belastingaanslag tussen de € 50,- en € 5000,-
 • Het bedrag wordt afgeschreven op de laatste werkdag van de maand.
 • Een bedrag onder de € 50,- wordt in 1 keer afgeschreven.
Inloggen met DigiD Automatische incasso regelen

Wilt u de gemeentelijke aanslag van een ander bankrekeningnummer laten afschrijven? Stop dan uw automatische incasso. En vraag dan een nieuwe automatische incasso aan. De volgende incasso wordt dan van het nieuwe bankrekeningnummer afgeschreven. Geef de verandering uiterlijk 5 werkdagen voor het eind van de maand door. 

U kunt beginnen met automatische incasso als nog niet alle betaaltermijnen voorbij zijn. Het bedrag wat u nog moet betalen, wordt dan in de termijnen die over zijn automatisch afgeschreven. Als u de incasso voor de 20ste van een maand doorgeeft, gaat deze dezelfde maand in.

Als u in mei of later een aanslag van de gemeente krijgt, dan lopen de termijnen voor automatische incasso door tot in het volgende jaar. 

Voorbeeld

U heeft op 30 september 2022 een aanslag forensenbelasting ontvangen. De eerste afschrijving van de automatische incasso is op 31 oktober 2022. De laatste, achtste, termijn is 31 mei 2023.

U gebruikt een overschrijvingskaart van uw eigen bank of u betaalt contant bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis.

 • Als het niet mogelijk op bovenstaande wijze te betalen, dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.
 • Stuur een mail met uw gegevens naar invordering@barneveld.nl of bel 14 0342.

Op grond van de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 slaan wij de volgende gegevens op voor uw aanvraag:

 • naam
 • BSN
 • adres
 • woonplaats
 • huwelijksrelatie
 • kindrelatie
 • naamgebruik
 • datum inschrijving
 • financiële gegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bewaartermijn

Deze gegevens worden bewaard zolang u inwoner bent van gemeente Barneveld.

Delen gegevens

Deze gegevens worden gedeeld met:
Rijksbelastingdienst, Waterschap, Landelijke Voorziening WOZ (LV-WOZ), Kadaster, Inlichtingenbureau. De gegevens zijn beperkt in te zien in Suwinet.