(Ver)bouwen of slopen

 • U wilt gaan bouwen, verbouwen of slopen.
 • Het kan zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft. Dit heet een omgevingsvergunning.
 • Dit controleert u op omgevingsloket.nl. U kunt daar ook de vergunning aanvragen.
 • Uw plan moet ook passen binnen het bestemmingsplan. Bekijk hiervoor het bestemmingsplan.
 • Past uw plan niet, dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen.
 • Denk aan participatie: bespreek uw plannen op tijd met uw buren.
 • Voor een monument gelden extra regels.
Naar Omgevingsloket.nl Bestemmingsplan bekijken Vooronderzoek aanvragen Participatie

 • Als u vragen heeft, kom dan naar de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. U maakt hiervoor een afspraak. 
Maak afspraak

 • U vraagt de omgevingsvergunning aan op omgevingsloket.nl. 
 • De gemeente publiceert de aanvraag.
 • Bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u meestal binnen 8 weken een bericht.
 • Bij een uitgebreide aanvraag ontvangt u meestal binnen 26 weken bericht.
 • Een verlenging van 6 weken is mogelijk.
 • U ontvangt bericht via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).
 • De gemeente publiceert het besluit.

Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan, dan adviseren wij u eerst een vooronderzoek aan te vragen. Voor het verdere proces na het vooronderzoek: zie Vergunning voor plan dat niet binnen bestemmingsplan past.

 • Voor een vergunningsaanvraag betaalt u kosten. 
 • Deze kosten verschillen per aanvraag.
 • De berekening hiervan is afhankelijk van veel zaken, bijvoorbeeld van de hoogte van de bouwkosten.
 • U krijgt de rekening als uw aanvraag is behandeld.
 • Alle kosten staan in de legesverordening 2023 zie tarieventabel in de bijlage. 

De gemeente toetst uw aanvraag onder andere aan:

Als ondernemer moet u de milieuregels naleven. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit werkt met 3 typen bedrijven. Welk type uw bedrijf is, hangt af van uw werkzaamheden, de stoffen die u gebruikt en de installaties die u heeft. Om er zeker van te zijn welk type bedrijf u heeft, checkt u www.aimonline.nl.

Als uw bedrijfsactiviteiten veranderen, moet u misschien een milieumelding doen of een milieuvergunning aanvragen. Dit kunt u checken op www.aimonline.nl. Dit kunt u dan ook gelijk regelen.

Als u (ook) gaat verbouwen, slopen of nieuw gaat bouwen, regelt u alles via www.omgevingsloket.nl.

 • Voordat u gaat slopen moet u vaak een sloopmelding doen.
 • Het verwijderen van asbest moet u ook melden via een sloopmelding.
 • Dit doet u minimaal 2 weken van tevoren.
 • U doet een sloopmelding via www.omgevingsloket.nl.

Houd altijd rekening met de dieren en planten die in of rondom uw gebouwen aanwezig zijn. Als u bijvoorbeeld asbest verwijdert of uw huis isoleert, kunt u onbedoeld een verstopt dier doden of een nestplaats kapot maken. U bent volgens de Wet natuurbescherming verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen. Laat een onderzoek doen en neem maatregelen om dieren en planten te beschermen.

U kunt per activiteit zien waar u rekening mee moet houden op de webpagina Wet Natuurbescherming van de provincie Gelderland.

Het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie moet u melden via het meldpunt bodemkwaliteit.

 • Twijfelt u over de oppervlakte van een stuk grond of over de grens tussen uw erf en die van uw buren?
 • Wilt u weten waar ondergrondse leidingen of kabels liggen?
 • Check dit bij www.kadaster.nl