Monument vergunning aanvragen

 • Voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan.
 • U heeft geen vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het:
  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • opstoppen van rieten daken
 • Check altijd eerst via monumenten@barneveld.nl of u een vergunning nodig heeft.
 • Soms zijn er mogelijkheden voor subsidie.
Omgevingsvergunning aanvragen

 • U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.
 • Hierna krijgt u een ontvangstbevestiging.

Gemeentelijk monument

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Rijksmonument

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Archeologische monumentenvergunning

 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
 • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Vergunningvrij

 • Check altijd eerst via monumenten@barneveld.nl of u een vergunning nodig heeft.
 • U heeft geen vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van (rijks)monumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.
 • U heeft ook geen vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het:
  • opschuren en schilderen in dezelfde kleur
  • vervangen van kapotte ruiten
  • opstoppen van rieten daken

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor het aanvragen van een monumentenvergunning , leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Monumentenvergunning’.