Rioolheffing

 • Iedereen die direct of indirect een aansluiting heeft op de gemeentelijke riolering betaalt rioolheffing.
 • Voor gebruikers van woningen en bedrijven, winkels etc.
 • Het bedrag staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat u in de regel eind februari ontvangt.
 • Als u verhuist, betaalt u alleen voor de maanden dat u in de gemeente woont.
 • U kunt in 8 termijnen betalen via automatische incasso
 • Als u niet kunt betalen, kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen.
Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen

Kosten rioolheffing

Soort Kosten
Basisbedrag (vastrecht) € 209,65
Boven 350 m3 en maximaal tot 25.000m3 € 0,50 per m3 (+ basisbedrag)

 • Als u verhuist binnen Barneveld, blijven de kosten hetzelfde.
 • U ontvangt geen nieuwe aanslag.
 • Uw adresgegevens voor de gemeentebelasting worden automatisch gewijzigd wanneer u uw verhuizing doorgeeft.

 • Als u in Barneveld gaat wonen, geeft u een verhuisdatum door aan de gemeente. Deze geldt als begindatum voor de aanslag.
 • U ontvangt vanzelf een aanslag.

 • U hoeft niet te betalen voor de maanden dat u niet meer in Barneveld woont.
 • U krijgt ontheffing of geld terug.
 • Dit gebeurt automatisch als u zich inschrijft in een andere gemeente.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag die u moet betalen? Neem dan contact op met de gemeente. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Hoe wij met uw gegevens omgaan voor afvalstoffenheffing, leest u in het Privacyregister. Zie ‘Uw gegevens en Heffingen- en invorderingsadministratie’.

Heeft u een vraag over de rioolheffing?