Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

 • U kunt leefgeld krijgen als het volgende geldt:
  • u bent gevlucht uit Oekraïne,
  • u heeft een opvangadres in de gemeente Barneveld,
  • u heeft niet genoeg geld om van te leven.
 • Het bedrag hangt af van de plek waar u tijdelijk woont, de grootte van uw gezin en de leeftijd.
 • Het leefgeld is voor u, uw kinderen tot en met 17 jaar en/of uw partner. 
 • Kinderen van 18 jaar of ouder en andere familieleden vullen een eigen aanvraag in.
 • De aanvraag is in het Nederlands en alleen online in te vullen. VluchtelingenWerk Barneveld kan u hierbij helpen.
 • U geeft het door als er een verandering is in het inkomen in het gezin met leefgeld.
Leefgeld aanvragen Verandering voor leefgeld doorgeven

 • U kunt de aanvraag indienen als u nog geen burgerservicenummer (BSN) heeft. U krijgt een BSN als u zich inschrijft bij de gemeente.
 • U kunt ook een aanvraag indienen als u (nog) geen Nederlands bankrekeningnummer heeft.
 • U doet de aanvraag in het Nederlandse schrift. Dus niet met een cyrillisch toetsenbord.
 • U vult de aanvraag in voor uzelf en uw kinderen en/of partner.
 • Volwassen andere personen moeten een eigen aanvraag invullen. Dus kinderen van 18 jaar of ouder en andere familieleden vullen zelf een aanvraag in.

Inschrijven bij gemeente

U kunt als Oekraïner dit leefgeld al aanvragen als u nog niet ingeschreven staat bij de gemeente. U moet wel zo snel mogelijk een afspraak maken bij de gemeente om de inschrijving zo snel mogelijk te regelen. Zie: Inschrijven bij de gemeente.

Als u een betaalde baan heeft

Als u betaald werk heeft in Nederland, geeft u in de aanvraag door daar wat u verdient. 

Als er iets verandert in uw situatie, kan dit gevolgen hebben voor uw leefgeld. U bent verplicht de volgende veranderingen door te geven. 

Iemand uit uw gezin gaat werken 

Als iemand uit het gezin gaat werken en loon krijgt, beoordeelt de gemeente of er nog leefgeld nodig is voor het gezin.

Iemand uit uw gezin krijgt een uitkering

Als iemand uit het gezin een uitkering krijgt, beoordeelt de gemeente of er nog leefgeld nodig is voor het gezin.

Verhuizing

Als u (of iemand uit uw gezin) vertrekt uit de gemeente Barneveld (of uit Nederland) stopt het leefgeld (voor die persoon) per de 1e van de volgende maand.

Als u (of iemand uit uw gezin) verhuist, geeft  u dit op 2 manieren door aan de gemeente. 

 • U vult altijd het formulier in: Verandering voor leefgeld doorgeven
 • Als u verhuist binnen de gemeente Barneveld, geeft u dit door aan de gemeente. Zie Verhuizing doorgeven
 • Als u vertrekt naar een andere gemeente in Nederland moet u zich daar inschrijven. Meld u binnen 5 dagen na aankomst aan om u in te schrijven.
 • Als u vertrekt naar het buitenland moet u zich ook uitschrijven bij de gemeente Barneveld. Zie: Vertrek naar buitenland doorgeven.

Verandering in gezinssamenstelling

Geef het door als er meer of minder mensen in uw gezin komen, bijvoorbeeld door nareizende kinderen, partner of geboorte.

Nederlandse bankrekening

U heeft een Nederlands bankrekeningnummer gekregen op naam van de ontvanger van het leefgeld. Als u dit doorgeeft, krijgt u vanaf de volgende maand het leefgeld op deze bankrekening. De prepaid pinpas die u tot die tijd heeft gebruikt gooit u weg.

Vragen

Heeft u vragen over het (aanvragen van) leefgeld of wijzigingen die u wilt doorgeven? Mail of bel ons.

Verandering doorgeven

Per 1 februari 2023 zijn de bedragen voor het leefgeld aangepast.

Hoogte leefgeld

Het bedrag aan leefgeld hangt af van:

 • de grootte van uw gezin;
 • de leeftijd van u en van uw gezinsleden;
 • de plek waar u nu woont (in een gemeentelijke opvang of bij een gastgezin);
 • of u (of iemand uit uw gezin) inkomsten uit werk heeft.

Onderdelen leefgeld

Het leefgeld kan uit 3 onderdelen bestaan:

 1. Een deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven
  Iedereen die leefgeld krijgt, krijgt een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan shampoo, zeep, tandenborstel of een bezoek aan de kapper.
 2. Een deel voor eten en drinken
  U krijgt alleen leefgeld voor eten en drinken als u voor uw eigen eten en drinken moet zorgen. Verblijft u in een gemeentelijke opvang waar eten en drinken wordt verzorgd? Dan ontvangt u geen bedrag voor eten en drinken.
 3. Een deel voor wonen
  U krijgt alleen een bedrag voor wonen als u bij een gastgezin verblijft. U kunt hiermee een bedrag betalen aan het gezin, maar dit is niet verplicht.

Geen leefgeld als u zelfstandig een woonruimte huurt

Als u (of uw gezin) zelf een woning huurt, dan krijgt u geen leefgeld.

Leefgeld voor gezin van 1 of 2 personen

Waarvoor Per volwassene * Per minderjarige
Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 56,12 € 56,12
Eten en drinken, indien niet verzorgd door opvang € 215,06 € 178,36
Wonen bij gastgezin € 93,00 € 93,00
* of alleenstaande minderjarige vluchteling

Leefgeld voor gezin van 3 personen

Waarvoor Per volwassene Per minderjarige
Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 56,12 € 56,12
Eten en drinken, indien niet verzorgd door opvang € 171,99 € 142,57
Wonen bij gastgezin € 93,00 € 93,00

Leefgeld voor gezin van 4 of meer personen

Waarvoor Per volwassene Per minderjarige
Kleding en andere persoonlijke uitgaven € 56,12 € 56,12
Eten en drinken, indien niet verzorgd door opvang € 150,45 € 124,97
Wonen bij gastgezin € 93,00 € 93,00

 • Het geld wordt 1 keer per maand overgemaakt, op de 1e werkdag van de maand. De gemeente maakt het geldt het liefst over op een Nederlandse bankrekening op naam van de ontvanger.
 • Op een prepaid kaart kan maximaal € 2000 staan. Daarom kan het belangrijk zijn om deze prepaid kaart vóór de 1e van de maand leeg te halen. Zeker als op de kaart het bedrag voor meerdere personen uit een huishouden wordt gestort. Als het totaal bedrag op de kaart meer dan € 2000 wordt, lukt de betaling niet.
 • Als u nog geen werkende Nederlandse bankrekening heeft, krijgt u een prepaid pinkaart met het leefgeld. Wij sturen de prepaid pinkaart op na de ontvangst van uw aanvraag. In een aparte brief ontvangt u de pincode. Met deze pas en uw pincode kunt u bij elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen. De prepaid kaart kunt u gebruiken totdat u een Nederlandse bankrekening heeft op uw naam.
 • U kunt bij bijna elke consumentenbank in Nederland een betaalrekening openen. U heeft hiervoor een biometrisch paspoort nodig. Op de websites van de banken vindt u meer informatie.

U kunt contact opnemen met VluchtelingenWerk Barneveld om hulp te krijgen bij het invullen van het formulier.

Bellen 

VluchtelingenWerk is 4 dagen per week bereikbaar:

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
 • van 9.00 tot 16.00 uur
 • 0342-421889

Spreekuur De Glind, met Oekraïens sprekende vrijwilliger

Het adres voor het spreekuur in de Glind is Postweg 65, 3794 MK De Glind. Op dit spreekuur is een Oekraïens sprekende vrijwilliger aanwezig.

 • woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
 • donderdag van 14.00 tot 16.00 uur. Op donderdag staat het spreekuur ook in het teken van werk

Spreekuur De Parel

Aan de Hunnenweg in Voorthuizen. 

 • maandag van 17.00 -18.00 uur

Langskomen op afspraak

Maakt u liever eerst een afspraak?  Dat kan via: 0342-421889