Niet tevreden over het gesprek Wmo of Participatiewet

  • U vond het contact met uw gespreksvoerder niet prettig of bent ontevreden over het resultaat.
  • Geef uw onvrede aan bij uw gespreksvoerder.
  • Als u er niet samen uitkomt, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • Deze vertrouwenspersoon zoekt mee naar een passende oplossing.