Niet tevreden over het gesprek Wmo of Participatiewet

  • Als u het contact met de gespreksvoerder niet prettig vond.
  • Of u bent ontevreden over het resultaat.
  • Dan kunt u dit altijd bespreken met uw gespreksvoerder.
  • Maar komt u er samen niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon zoekt mee naar een passende oplossing.