Inschrijven bij de gemeente

 • U komt vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland wonen of
 • U woont in de gemeente Barneveld, maar bent niet ingeschreven.
 • U kunt zich alleen inschrijven als u:
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of
  • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft of
  • de Noorse, Liechtensteinse of IJslandse nationaliteit heeft of
  • een geldige verblijfsvergunning heeft of
  • de beslissing op uw aanvraag voor verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten
 • U maakt een afspraak met de gemeente. Bel hiervoor vanuit Nederland 14 0342 of vanuit het buitenland +31 342 495 902 .
 • Komt u vanuit het buitenland naar Nederland, kom dan binnen 5 dagen naar het gemeentehuis. Maak op tijd een afspraak.

 • Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich bij de gemeente inschrijven.
 • Een afspraak voor een inschrijving moet binnen 5 dagen na aankomst gemaakt worden.
 • Lees de landelijke regels: Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP.
 • Bel voor een afspraak om u in te schrijven naar de gemeente 14 0342
 • Wanneer een vluchteling vertrekt naar het buitenland, moet hij of zij zich ook laten uitschrijven.
 • Als een vluchteling vertrekt naar een andere gemeente in Nederland, moet hij of zij zich daar inschrijven, binnen 5 dagen.

Als u niet alleen, maar met 1 of meer gezinsleden vanuit het buitenland naar Barneveld verhuist, komen alle gezinsleden mee naar de afspraak. Voor elk gezinslid brengt u het volgende mee:

Geldige, officiële document(en)

 • Nederlands paspoort of identiteitskaart of
 • uw paspoort of reisdocument van een land uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland of 
 • een Nederlands vreemdelingendocument: dit is een verblijfsdocument van de Immigratie- en naturalisatiedienst.

Indien van toepassing

 • huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap
 • echtscheidingspapieren (rechterlijke uitspraak, echtscheidingsakte)
 • adoptiepapieren
 • overlijdensakte van partner of kind(eren)

Als u buiten Nederland geboren bent

 • uw geboorteakte

Als u komt uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius

 • bewijs van uitschrijving
 • bewijs van rechtmatig verblijf van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • een bewijs of document waarop uw Burgerservicenummer staat

Ongeacht het aantal in te schrijven gezinsleden neemt u mee:

Bewijs van wonen

Koopwoning

 • getekende koopovereenkomst: de pagina’s waarop uw naam, adres en handtekening staan of 
 • voorlopige koopovereenkomst met een sleutelverklaring waarin staat dat de koper al eerder gebruik van de woning mag maken of 
 • de leveringsakte, ook wel transportakte genoemd of eigendomsbewijs of
 • de hypotheekakte

Huurwoning van een woningcorporatie, kamerverhuurbedrijf, makelaarskantoor of beheermaatschappij

 • getekende huurovereenkomst of 
 • een huisvestingsvergunning

Huurwoning op een recreatieverblijf

 • gedoogbeschikking voor tijdelijk wonen in een recreatieverblijf
 • of een overbruggingshuisvesting in geval van calamiteiten

Particuliere huurwoning

 • getekende huurovereenkomst of 
 • een huisvestingsvergunning
 • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar

Bij onderhuur, inwoning en/of samenwonen

U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft.