Inschrijven bij de gemeente

 • U komt vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland wonen of
 • U woont in de gemeente Barneveld, maar bent niet ingeschreven.
 • U kunt zich alleen inschrijven als u:
  • de Nederlandse nationaliteit heeft of
  • de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft of
  • de Noorse, Liechtensteinse of IJslandse nationaliteit heeft of
  • een geldige verblijfsvergunning heeft of
  • de beslissing op uw aanvraag voor verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten
 • U maakt een afspraak met de gemeente. Bel hiervoor vanuit Nederland 14 0342 of vanuit het buitenland +31 342 495 902 .
 • Komt u vanuit het buitenland, dan maakt u binnen 5 dagen na aankomst in Nederland een afspraak.

De eerste 90 dagen is het niet verplicht dat vluchtelingen uit Oekraïne zich inschrijven in de Basis registratie Personen van de gemeente. Toch is het wenselijk dat zij dat wel doen. Dat geldt ook voor kinderen. Zo weten wij voor hoeveel kinderen we onderwijs moeten leveren. Lees de landelijke regels  over inschrijven op Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP. Om in te schrijven bij de gemeente Barneveld belt u voor een afspraak 14 0342.

Als u niet alleen, maar met 1 of meer gezinsleden naar Barneveld verhuist, komen alle gezinsleden mee naar de afspraak. Voor elk gezinslid brengt u het volgende mee:

Geldige, officiële document(en)

Ter identificatie

 • Nederlands paspoort of identiteitskaart of
 • uw paspoort of reisdocument van een land uit de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein of IJsland of 
 • een Nederlands vreemdelingendocument: dit is een verblijfsdocument van de Immigratie- en naturalisatiedienst.

Als u buiten Nederland geboren bent

 • uw geboorteakte

Indien van toepassing

 • huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap
 • echtscheidingspapieren (rechterlijke uitspraak, echtscheidingsakte)
 • adoptiepapieren
 • overlijdensakte van partner of kind(eren)

Komend uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius

 • bewijs van uitschrijving
 • bewijs van rechtmatig verblijf van de Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • een bewijs of document waarop uw Burgerservicenummer staat

Ongeacht het aantal in te schrijven gezinsleden neemt u mee:

Bewijs van wonen

Koopwoning

 • getekende koopovereenkomst: de pagina’s waarop uw naam, adres en handtekening staan of 
 • voorlopige koopovereenkomst met een sleutelverklaring waarin staat dat de koper al eerder gebruik van de woning mag maken of 
 • de leveringsakte, ook wel transportakte genoemd of eigendomsbewijs of
 • de hypotheekakte

Huurwoning van een woningcorporatie, kamerverhuurbedrijf, makelaarskantoor of beheermaatschappij

 • getekende huurovereenkomst of 
 • een huisvestingsvergunning

Huurwoning op een recreatieverblijf

 • gedoogbeschikking voor tijdelijk wonen in een recreatieverblijf
 • of een overbruggingshuisvesting in geval van calamiteiten

Particuliere huurwoning

 • getekende huurovereenkomst of 
 • een huisvestingsvergunning
 • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar

Bij onderhuur, inwoning en/of samenwonen

 • getekende schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner of eigenaar
 • kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner of eigenaar
 • het huurcontract of eigendomsbewijs van de woning

U moet zich laten inschrijven bij de gemeente waar u woont als u gedurende een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland blijft.