Inburgeren

 • U moet inburgeren als u van buiten de EU langdurig in Nederland komt wonen.  
 • U moet dan de Nederlandse taal en cultuur leren.
 • U moet binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen.
 • U kunt een boete krijgen als u het inburgeringsexamen niet op tijd haalt.
 • U moet de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen zelf regelen en betalen.
 • Als u geen geld heeft, kunt u geld lenen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • U leest u meer over de regels en cursuslocaties op www.inburgeren.nl.
Ga naar www.inburgeren.nl

U hoeft niet in te burgeren als u:

 • Een Nederlands paspoort heeft.
 • Afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER), Turkije of Zwitserland.
 • Jonger bent dan 18 jaar.
 • Ouder bent dan de pensioengerechtigde leeftijd.
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was.
 • Over Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal beschikt.
 • Tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld).

Heeft u lichamelijke of geestelijke problemen waardoor u geen inburgeringsexamen kunt doen? U kunt dan een ontheffing aanvragen voor het basisexamen inburgering. U kunt ook een ontheffing aanvragen als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. Zie hiervoor Ziekte, handicap of overlijden op www.inburgeren.nl.

Bent u niet verplicht om in te burgeren? Maar wilt u wel graag beter leren lezen, schrijven of rekenen? 
Vindt u het lastig om de brieven te begrijpen van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, de gemeente of de Belastingdienst? Of om een kaartje te schrijven of een formulier in te vullen op internet? Bij Taalhuis Barneveld wordt u geholpen beter te leren lezen, schrijven, rekenen of op de computer te werken. 

Kom eens naar het spreekuur van het Taalhuis in de Bibliotheek Barneveld. U bent van harte welkom.

Taalhuis Barneveld

Op de pagina Over de site en Privacyverklaring | Gemeente Barneveld leest u hoe de gemeente Barneveld om gaat met uw persoonsgegevens.

Op de pagina Register van verwerkingen | Gemeente Barneveld leest u voor inburgering:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Met wie wij deze persoonsgegevens delen
 • Hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren
 • Waar wij de persoonsgegevens voor gebruiken