Samenstelling College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij hebben een taakverdeling in de werkzaamheden. Dit is de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling college

College van B&W gemeente Barneveld

Spreekuur wethouders

Wanneer u over een specifieke zaak in gesprek wilt met een wethouder, kunt u hiervoor een afspraak maken. U kunt alleen een afspraak maken met de wethouder als u de zaak al eerder besproken heeft met ambtenaren van de gemeente Barneveld. De wethouders houden iedere maandag spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de gemeente Barneveld, T (0342) 495 396. Een afspraak maken voor het eerstvolgende spreekuur kan uiterlijk tot donderdagmiddag 17.00 uur. Wanneer het spreekuur vol is, dan zoekt het bestuurssecretariaat een alternatief. Bij het gesprek is behalve de wethouder ook de behandelend ambtenaar of de vakcoördinator aanwezig.