Samenstelling College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. Zij hebben een taakverdeling in de werkzaamheden. Dit is de portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris is de belangrijkste ambtelijk adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Samenstelling college

Spreekuur wethouders

Wanneer u over een specifieke zaak in gesprek wilt met een wethouder, kunt u hiervoor een afspraak maken. U kunt alleen een afspraak maken met de wethouder als u de zaak al eerder besproken heeft met ambtenaren van de gemeente Barneveld. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@barneveld.nl. Of bel naar 14 0342