Jolanda de Heer-Verheij

Jolanda de Heer-Verheij

Jolanda de Heer-Verheij is voor de ChristenUnie wethouder in de gemeente Barneveld.

Volgen

Portefeuilles

 • 3e locoburgemeester
 • Jeugd
 • Onderwijs  
 • Welzijn, WMO (inclusief vraagafhankelijk vervoer),  senioren-beleid inclusief buurt- en dorpshuizen
 • Armoedebeleid
 • Inburgering
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie

Gebiedsbestuurder

 • Barneveld-Zuid
 • De Glind

Projecten

 • Dorpshuizen (in samenwerking met wethouder Oosterwijk)
 • Stuurgroep duurzaamheid (in samenwerking met wethouder Pluimers)

Nevenfuncties functiegebonden

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
 • Lid overleg Veilig Thuis regio Gelderland Midden
 • Lid  Jeugdhulpregio FoodValley
 • Ambassadeur Samenwerking Jeugdhulp Onderwijs regio Foodvalley
 • Ambassadeur Landelijke Taskforce Wonen en Zorg

Nevenfuncties niet-functiegebonden

 • Vereniging Oud Statenleden Provincie Utrecht (VOSPU), bestuurslid, onbetaald
 • Lid maatschappelijke adviesraad CHE, onbetaald
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wittenborg Zorg, betaald

Contact

Gesprekken met een wethouder zijn op afspraak. Het secretariaat bespreekt de mogelijkheden met u. Neem contact op met het secretariaat:

Een e-mail voor wethouder Jolanda de Heer-Verheij stuurt u naar secretariaat@barneveld.nl.